Tips
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

Centrālās vēlēšanu komisijas
2023. gada 29. jūnija sēdes

DARBA KĀRTĪBA

Sēdes sākums plkst. 10.00

Sēdes norises vieta: Smilšu ielā 4, Rīgā
Centrālās vēlēšanu komisijas sēžu zālē

  1. Sēdes darba kārtības apstiprināšana.
  2. CVK Sekretāra ievēlēšana.
  3. CVK 23.05.2023. semināra protokola apstiprināšana.
  4. CVK 08.06.2023. sēdes protokola (Nr. 8) apstiprināšana.
  5. CVK 15.06.2023. sēdes protokola (Nr. 9) apstiprināšana.
  6. CVK darbs kopš iepriekšējās CVK sēdes.
  7. Par “Informatīvo ziņojumu”.
  8. CVK Reglaments.
  9. Par nākamās kārtējās CVK komisijas sēdes sasaukšanu.
  10. Dažādi.