Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Janvāris

Lēmums

Nr.1

Rīgā, 2014.gada 9.janvārī

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Viens no mums” atbalstu

Pamatojoties uz 2014.gada 7.janvārī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Eiropas Pilsoņu iniciatīvai „Viens no mums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulai Nr. 211/2011 Latvijā savākts 9132 (deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi) derīgu parakstu.

Atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.3panta pirmajai daļai, Centrālā vēlēšanu komisija, nolemj:

izsniegt organizatoriem sertifikātu, kas apliecina derīgo atbalsta paziņojumu skaitu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs