Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 10

 

Rīgā, 2020. gada 19. februārī

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2020. gada parakstu vākšanas datu ievadei

 

Saskaņā arlikuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Apstiprināt finansējuma piešķiršanu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām par 2020. gada parakstu vākšanas datu ievadi.

2.Finansējumu piešķirt atbilstoši republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju iesniegtajiem pieprasījumiem par faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru, nepārsniedzot šā lēmuma pielikumā norādītās summas.

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs