Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 10

Rīgā, 2021. gada 11. martā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtas pašvaldību vēstules par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

779.

Tautas nams “Ozolaine”

Jūras iela 1A, Carnikava, Carnikavas nov.

970.

Alternatīvās aprūpes centrs “Pīlādzis”

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov.

780.

Daugmales multifunkcionālais centrs

“Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov.

602.

Virgas pagasta pārvalde

“Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

769.

Zvejniekciema kultūras nams

Atpūtas iela 1D, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

288.

Valles saieta nams

Rīgas iela 4, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs