Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr.100

Rīgā, 2014. gada 12. septembrī

Par grozījumiem 14.05.2014. lēmumā Nr.45

Pamatojoties uz Ārlietu ministrijas 2014. gada 11. septembra priekšlikumu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt grozījumus 2014.gada 14.maija lēmumā Nr. 45 „Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs 12. Saeimas vēlēšanām”, nosakot, ka vēlēšanu iecirkņa

Nr.1069 (Austrālijas Valstu Savienībā, Pertā) adrese ir Pertas Latviešu Centrs, 60 Cleaver Trce., Belmont 6104;

Nr.1012 (Austrālijas Valstu Savienībā, Sidnejā) adrese ir 583 Darling Street, Rozelle NSW 2039, Australia;

Nr.1033 (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Londonā) adrese ir Grove House 248A, Marylebone Road, London  NW1 6JZ, United Kingdom;

Nr.1038 (Nīderlandes Karalistē, Hāgā) adrese ir Koninginnegracht 27, 2514 AB, den Haag, The Netherland;

Nr.1081 (Zviedrijas Karalistē, Ērebrū) adrese ir Odd Fellow House, Köpmangatan, 702 10, Örebro.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs