Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

 LĒMUMS

Nr. 109

Rīgā, 2014.gada 29.septembrī

Par grozījumiem instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 14.augusta lēmumu Nr.87 apstiprinātajā Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā šādu grozījumu:

1.  Papildināt 11.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Par nederīgām uzskatāmas arī tādas vēlēšanu aploksnes, uz kurām ir atzīme “Glabāšana”, ja tās izņemtas no vēlēšanu dienā izmantotajām vēlēšanu kastēm.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                     

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                             

Ritvars Eglājs