Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 12

Rīgā, 2014.gada 28.februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

804.

Saldus mūzikas un mākslas skola

Avotu iela 12A, Saldus, Saldus novads

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja p.i.                                                                   

Ritvars Eglājs

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.                                                                           

Loreta Skaburska