Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr.12

Rīgā, 2022. gada 14. aprīlī

Par parakstu vākšanas rezultātu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu

  1. No 2022. gada 10. marta līdz 8.aprīlim notika parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta 2022. gada 18. februārī apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām” (turpmāk – parakstu vākšana).
  2. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 72. pantam, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 1. panta 3.punktam un 10. panta pirmajai daļai apturēts likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu (vēlētāju) skaita.
  3. 13. Saeimas vēlēšanās balsstiesīgi bija 1548 673 Latvijas pilsoņi, attiecīgi ne mazāk kā viena desmitā daļa no šā skaita ir 154 868 vēlētāju.
  4. Saskaitījusi parakstu vākšanā saņemtos parakstus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka tautas nobalsošanas ierosinājumu par likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu parakstījuši 7215 vēlētāji.

Pamatojoties uz parakstu vākšanas rezultātiem, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 72. pantam, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 1. panta 3. punktam un 10. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

apturētais likums “Grozījumi Likumā par ostām” tautas nobalsošanai nav nododams.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs