Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Februāris

Lēmums

Nr.13

Rīgā, 2014.gada 28.februārī

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākums” atbalstu

Pamatojoties uz 2014.gada 21.februārī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvai „Beznosacījumu pamatienākums” (reģ.nr. ECI(2013)000001) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulai Nr.211/2011 Latvijā savākts 144 (simt četrdesmit četri) derīgi paraksti.

Atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.3 panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izsniegt organizatoriem sertifikātu, kas apliecina derīgo atbalsta paziņojumu skaitu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja p.i. 

Ritvars Eglājs

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.    

Loreta Skaburska