Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 13

Rīgā, 2022. gada 14. aprīlī

Par finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām parakstu vākšanas par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām” datu ievadei

Atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktam Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām par parakstu vākšanas datu ievadi.
  2. Finansējumu piešķirt atbilstīgi valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju iesniegtajiem pieprasījumiem par faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru, nepārsniedzot šā lēmuma pielikumā (pievienots zemāk) norādītās summas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs