Tips
Lēmumi
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS Nr. 13

Rīgā, 2024. gada 8. februārī

 

 

Par vēlēšanu iecirkņu saraksta apstiprināšanu

 

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemti pašvaldību domju priekšlikumi par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu.

 

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

apstiprināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu (1. pielikums).

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                                   Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                           Ritvars Eglājs