Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 15

Rīgā, 2021. gada 25. martā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Valmieras pilsētas pašvaldības vēstule par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

912.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Zvaigžņu iela 4, Valmiera

913.

Valmieras skolu dienesta viesnīca

Ausekļa iela 25B, Valmiera

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs