Tips
Lēmumi
Mēnesis
Februāris

 

LĒMUMS Nr. 15

Rīgā, 2024. gada 08.februārī

 

 

Par politiskās partijas “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

 

 

2024. gada 7. februārī Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi iesniedzējas:

 

Politiskā partija “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ”, reģ. Nr. 40008310156

iesniegto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām un konstatē, ka tas iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

reģistrēt 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu:

 

“LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

Priekšsēdētāja                                                      Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                              Ritvars Eglājs