Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Marts

Publicēts "Latvijas Vēstnesī"
12.03.2014. Nr.51 (5111)

LĒMUMS

Nr.16

Rīgā, 2014.gada 10.martā

Par kārtību, kādā Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizē balsošanu karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 31.1 pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās (turpmāk – karavīri un zemessargi), balsošanu organizēt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 9.janvāra lēmumu Nr. 2 apstiprinātajā Eiropas Parlamenta vēlēšanu pasta balsošanas instrukcijā (turpmāk – instrukcija) noteiktajā kārtībā.
  2. Ievērojot karavīru un zemessargu dienesta specifiku, noteikt, ka:
    1. pasta balsošanas pieteikumus pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijā var nogādāt ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotas personas starpniecību (instrukcijas 4.punkts);
    2. pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanas materiālus karavīriem un zemessargiem nogādā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotas personas starpniecību (instrukcijas 18.punkts);
    3. karavīri un zemessargi reģistrācijas aploksnes nodod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai, kura tās līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai nogādā iecirkņa komisijai (instrukcijas 19.punkts).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs