Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 18

Rīgā, 2022. gada 16. jūnijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemti pašvaldību domju priekšlikumi par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu, adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

267.

Aizkraukles kultūras centrs

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

271.

Jaunjelgavas kultūras centrs

Jelgavas iela 31, Jaunjelgava, Aizkraukles nov.

274.

Bebru pagasta pakalpojumu centrs

"Papardes", Vecbebri, Bebru pag., Aizkraukles nov.

275.

Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs

"Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.

277.

Klintaines pagasta pakalpojumu centrs

"Kūlīši", Stukmaņi, Klintaines pag., Aizkraukles nov.

278.

Kokneses apvienības pārvalde

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Aizkraukles nov.

280.

Mazzalves pagasta pakalpojumu centrs

Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Aizkraukles nov.

281.

Neretas kultūras centrs

Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov.

282.

Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrs

Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Aizkraukles nov.

283.

Seces pagasta pakalpojumu centrs

"Pagastmāja", Sece, Seces pag., Aizkraukles nov.

286.

Staburaga pagasta pakalpojumu centrs

"Vīgante", Staburags, Staburaga pag., Aizkraukles nov.

290.

Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs

"Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov.

291.

Neretas kultūras centrs

"Atpūtas", Zalve, Zalves pag., Aizkraukles nov.

292.

Neretas kultūras centrs

"Bērnudārzs 2", Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles nov.

493.

Aknīstes pilsētas un pagasta pārvalde

Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.

494.

Viesītes kultūras centrs “Sēlija”

Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils nov.

501.

Gārsenes tautas nams

"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov.

504.

Zīlānu tautas nams

Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov.

506.

Mežāres tautas nams

"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov.

511.

Salas tautas nams

Skolas iela 2, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.

514.

Sēlpils tautas nams

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pag., Jēkabpils nov.

517.

Zasas tautas nams

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.

467.

Aktivitāšu centrs “Zemgale”

Upes iela 10, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas nov.

469.

Mežciems (veikals)

Liepu iela 4, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

470.

Lielplatones pagasta pārvalde

Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas nov.

471.

Līvbērzes kultūras nams

Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

479.

IKSC “Avoti”

Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov.

204.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Katrīna”

Salaspils iela 4, Jūrmala

207.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”

Plūdu iela 4A, Jūrmala

209.

Sporta nams “Taurenītis”

Kļavu iela 29/31, Jūrmala

211.

Jūrmalas Pumpuru vidusskola

Kronvalda iela 8, Jūrmala

215.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sākumskola

Skolas iela 3, Jūrmala

217.

Jūrmalas Mežmalas pamatskola

Rūpniecības iela 13, Jūrmala

219.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

Engures iela 4, Jūrmala

220.

Jūrmalas Ķemeru pamatskola

Tukuma iela 10, Jūrmala

546.

Kuldīgas Vieglatlētikas manēža

Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas nov.

761.

Kultūras centrs

Daugavas iela 2, Baldone, Ķekavas nov.

627.

Ludzas 2. vidusskolas dienesta viesnīca

Blaumaņa iela 4A, Ludza, Ludzas nov.

641.

Malnavas pagasta pārvalde

Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov.

805.

Brocēnu kultūras centrs

Lielcieceres iela 10, Brocēni, Saldus nov.

806.

Blīdenes pagasta pārvaldes administratīvā ēka

"Ievas", Blīdenes pag., Saldus nov.

807.

Remtes pagasta pārvaldes administratīvā ēka

"Kantora Ēka", Remte, Remtes pag., Saldus nov.

809.

Gaiķu pagasta pārvaldes administratīvā ēka

"Tautas Nams", Satiķi, Gaiķu pag., Saldus nov.

811.

Jaunlutriņu pagasta pārvaldes ēka Upes ielā 4

Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov.

812.

Kursīšu pagasta pārvaldes ēka Kalna ielā 1

Kalna iela 1, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov.

813.

Lutriņu pagasta pārvaldes ēka Skolas ielā 1A

Skolas iela 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.

818.

Rubas pagasta pārvaldes administratīvā ēka

"Pagastmāja", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

820.

Šķēdes pagasta pārvaldes ēka Skolas ielā 11

Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov.

824.

Zirņu pagasta pārvaldes ēka Kurzemītes pagastskola

"Kurzemītes Pamatskola", Būtnāri, Zirņu pag., Saldus nov.

825.

Zvārdes pagasta pārvaldes administratīvā ēka

"Striķi", Striķi, Zvārdes pag., Saldus nov.

840.

Kolkas lībiešu saieta nams

“Pastnieki”, Kolka, Kolkas pag., Talsu nov.

844.

Mundigciems

"Pagastmāja", Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov.

851.

Strazdes muiža

"Strazdes Muiža", Strazde, Strazdes pag., Talsu nov.

854.

Jaunpagasts

Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov.

856.

Tukuma 2. vidusskola

Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov.

875.

Sēmes kopienas centrs “Mūsmājas”

Ezera iela 1, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov.

882.

Zantes kultūras nams

Skolas iela 6, Zante, Zantes pag., Tukuma nov.

657.

Varakļānu novada Kultūras centrs

1.Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov.

671.

Murmastienes Kultūras nams

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov.

676.

Stirnienes Kultūras nams

"Stirnienes muiža 2", Varakļānu pag., Varakļānu nov.

258.

 

Koncertzāle “Latvija”

Lielais laukums 1, Ventspils

  1. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

485.

Jēkabpils tautas nams

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners