Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 19

Rīgā,2020. gada 23. martā

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 25. februāra lēmuma Nr. 11“Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu” atcelšanu

 

2020. gada 25. februārī ar lēmumu Nr. 11 “Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu” Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja Rīgas domes vēlēšanas, nosakot, ka tās notiek sestdienā, 2020. gada 25. aprīlī. Ar Administratīvās rajona tiesas 2020.gada 13. marta spriedumu lietā Nr. A420152020 Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 25. februāra lēmumā Nr.11 “Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu” noteiktais Rīgas domes vēlēšanu datums tika grozīts, nosakot, ka tās notiek 2020. gada 2. maijā.

Ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, 2020. gada 20. martā Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Rīgas domes atlaišanas likumā”, ar kuru grozīta Rīgas domes atlaišanas likuma 5. panta pirmā daļa, nosakot, ka Rīgas domes vēlēšanas notiek 2020.gada 6.jūnijā, un uzliekot par pienākumu Centrālajai vēlēšanu komisijai šīs vēlēšanas izsludināt 2020.gada 14.aprīlī.

Saskaņā ar Rīgas domes atlaišanas likuma 5. panta pirmo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 25. februāra lēmumu Nr.11 “Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners