Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 20

Rīgā, 2021. gada 15. aprīlī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Ozolnieku novada domes vēstule par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

472.

Ozolnieku sporta skola

Stadiona iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs