Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 21

Rīgā, 2021. gada 22. aprīlī

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas ieteikumos Covid-19 infekcijas profilaksei 2021. gada pašvaldību vēlēšanu iecirkņos

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas ieteikumos Covid-19 infekcijas profilaksei 2021. gada pašvaldību vēlēšanu iecirkņos (apstiprināti ar 2021. gada 18. marta lēmumu Nr. 11) šādus grozījumus:

  1. Izteikt 1.4. punktu šādā redakcijā:
    “1.4. Vēlēšanu iecirkņa komisijai, konsultējoties ar pašvaldības vēlēšanu komisiju, noteikt maksimāli pieļaujamo balsotāju skaitu, kas vienlaikus drīkst uzturēties vēlēšanu iecirkņa telpās, ievērojot, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no telpas platības.”
  2. Aizstāt 1.5. punktā vārdu “apmeklētājs” ar vārdu “balsotājs”.
  3. Aizstāt 2.1.1. punktā vārdu “apmeklētāju” ar vārdu “balsotāju”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs