Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 21

Rīgā, 2019. gada 22. martā

Par politiskās partijas “Latvijas Krievu savienība” kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2019. gada 19. martā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegts politiskās partijas “Latvijas Krievu savienība” deputātu kandidātu saraksts Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Konstatēts, ka kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām politiskās partijas “Latvijas Krievu savienība” kandidātu sarakstu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs