Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 23

 

Rīgā, 2020. gada 20. aprīlī

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 21 “Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu” atcelšanu

Lai izpildītu Rīgas domes atlaišanas likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto pienākumu, 2020. gada 14. aprīlī ar lēmumu Nr. 21 “Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu” Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja 2020. gada 6. jūnija Rīgas domes vēlēšanas.

Ievērojot, ka ar Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr.161 tika izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pagarinot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot vīrusa slimības “Covid-19” izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, 2020. gada 16. aprīlī Saeima pieņēma likumu “Grozījums Rīgas domes atlaišanas likumā”, ar kuru grozīta Rīgas domes atlaišanas likuma 5. panta pirmā daļa, nosakot, ka Rīgas domes vēlēšanas notiek 2020.gada 29.augustā, un uzliekot par pienākumu Centrālajai vēlēšanu komisijai šīs vēlēšanas izsludināt 2020.gada 7.jūlijā.

Saskaņā ar Rīgas domes atlaišanas likuma 5. panta pirmo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 14. aprīļa lēmumu Nr.21 “Par Rīgas domes vēlēšanu izsludināšanu”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners