Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 23

Rīgā, 2022. gada 7. jūlijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

 

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemti  pašvaldību domju priekšlikumi par izmaiņām vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

 

767.

Kultūras nams “Rīgava”

Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads

964.

Salaspils novada Sociālā dienesta Sociālais centrs

Skolas iela 7, Salaspils, Salaspils novads

321.

Viļakas pilsētas pārvalde

Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads

322.

Baltinavas pagasta pārvalde

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads

323.

Balvu pagasta sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads

325.

Bērzpils Saieta nam

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

326.

Briežuciema Tautas nams

“Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads

333.

Rugāju pagasta pārvalde

Kurmenes iela 48,Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads

336.

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

337.

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads

613.

Pociema kultūras nams

Liepu iela 8, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads

781.

Garkalnes pagasta teritoriālā pārvalde

Brīvības gatve 455, Rīga

800.

Gaismas pamatskola

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Ropažu novads

670.

Mētrienas tautas nams

Tautas iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

675.

Sausnējas pakalpojumu sniegšanas centrs

“Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads

677.

Vestienas pagasta pārvalde

“Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

790.

Mārupes novada pašvaldības kultūras nams

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

795.

Babītes kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži”

“Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads

957.

Dienas centrs “Skulte”

Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads

190.

Kultūras nams

Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava

193.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sabiedriskais centrs”

Skolotāju iela 8, Jelgava

203.

Jelgavas Pārlielupes pamatskola

Loka maģistrāle 29, Jelgava

293.

Alūksnes novada pašvaldības administratīvā ēka

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

296.

Alūksnes Energoceltnieks

Apes iela 4, Alūksne, Alūksnes novads

302.

SKIIM centrs “Dailes”

“Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads

314.

Veclaicenes pagasta iecirknis

"Vaiņagi", Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

317.

Ziemera pagasta iecirknis

"Pagastmāja", Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads

316.

Zeltiņu pagasta pārvalde

“Skola”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

705.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads

706.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu novads

714.

Aglonas pagasta pārvalde

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads

715.

Galēnu pagasta pārvalde

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads

717.

Pelēču pagasta pārvalde

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads

718.

Riebiņu pagasta pārvalde

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads

721.

Saunas pagasta pārvalde

Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads

722.

Silajāņu pagasta pārvalde

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads

723.

Sīļukalna kultūras nams

Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads

576.

Grobiņas sporta centrs

M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads

577.

Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

580.

Bārtas kultūras nams

"Tautas Nams", Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads

584.

Dunikas pagasta pārvalde

"Purenītes", Sikšņi, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads

586.

Gaviezes kultūras nams

"Ritmi", Gavieze, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads

593.

Medzes kultūras nams

"Kultūras nams", Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads

594.

Nīcas pagasta pārvalde

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads

595.

Otaņķu pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Rude, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads

597.

Rucavas pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads

600.

Vecpils pagasta pārvalde

"Pagastnams", Vecpils, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads

602.

Virgas pagasta pārvalde

“Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads

353.

Rundāles multifunkcionālais centrs

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads

363.

A/S “CATA”

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads

364.

Cēsu 1.pamatskola

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads

366.

Kultūras un tūrisma centrs

Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads

368.

Amatas apvienības pārvalde

"Ausmas", Drabešu pagasts, Cēsu novads

369.

Kultūras nams

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads

371.

Tautas nams

"Dzērbenes pils", Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads

374.

Tautas nams

"Pagasta Dārziņi", Kaive, Kaives pagasts, Cēsu novads

376.

Kultūras nams

Nītaures iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads

378.

Kultūras nams

"Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads

381.

Raiskuma pagasta klientu apkalpošanas centrs

"Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pagasts, Cēsu novads

384.

Pārgaujas apvienības pārvalde

"Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads

385.

Straupes pagasta klientu apkalpošanas centrs

"Tautas Nams", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads

386.

Kultūras nams

"Nēķins", Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads

387.

Vaives pagasta pārvalde

"Kaķukrogs", Vaives pagasts, Cēsu novads

391.

Zosēnu pagasta kultūras, sabiedriskais un pakalpojumu centrs

Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads

796.

Pašvaldības ēka “Jēņi”

"Jēņi", Loja, Sējas pagasts, Saulkrastu novads

797.

Saulkrastu kultūras centra filiāle Pabažu kultūras nams

"Pabažu Klubs", Pabaži, Sējas pagasts, Saulkrastu novads

159.

Vienības nams

Rīgas iela 22A, Daugavpils

163.

Dienas centrs “Saskarsme”

Liepājas iela 4, Daugavpils

164.

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Gaismas iela 9, Daugavpils

166.

Daugavpils Draudzīgā Aicinājuma vidusskola

Valmieras iela 5, Daugavpils

167.

Daugavpils valstspilsētas vidusskola

Tautas iela 11, Daugavpils

168.

Daugavpils valstspilsētas vidusskola

Kauņas iela 8, Daugavpils

169.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

Tautas iela 59, Daugavpils

170.

Daugavpils Iespēju vidusskola

Valkas iela 4, Daugavpils

172.

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs

Abavas iela 1, Daugavpils

173.

Daugavpils Kultūras pils

Smilšu iela 92, Daugavpils

174.

Daugavpils 11.pamatskola

Arhitektu iela 10, Daugavpils

175.

Daugavpils Kultūras pils

Smilšu iela 92, Daugavpils

178.

Daugavpils Draudzīgā Aicinājuma vidusskola

Tartu iela 8, Daugavpils

179.

Daugavpils Draudzīgā Aicinājuma vidusskola

Aveņu iela 40, Daugavpils

181.

Likvidētās Daugavpils pilsētas 8.pamatskolas ēka

Ūdens iela 24, Daugavpils

182.

Daugavpils Iespēju vidusskola

Valkas iela 4A, Daugavpils

184.

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde

Poligona iela 50, Daugavpils

186.

Daugavpils Draudzīgā Aicinājuma vidusskola

Aveņu iela 40, Daugavpils

187.

Daugavpils Vienības pamatskola

Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

  1. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

183.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

18. novembra iela 311, Daugavpils

693.

Tomes Tautas nams

“Tomes Tautas nams”, Tomes pagasts, Ogres novads

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners