Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 24

Rīgā, 2020. gada 21. maijā

Par 2020. gada Rīgas domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijas grozījumiem

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

izdarīt ar 2020. gada 25. februāra lēmumu Nr. 12 apstiprinātajā 2020. gada Rīgas domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā šādus grozījumus:

  1. 2.punktā:

izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1. kandidātu sarakstu pieņemšana uzsākama 2020. gada 14. jūlijā”;

izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas diena ir 2020. gada 20. jūlijs, kad vēlēšanu komisijai jāpieņem visi kandidātu sarakstu iesniedzēji, kas ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.”

  1. Izteikt 4.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Paziņojumu par darba laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai līdz 2020. gada 9. jūlijam vēlēšanu komisija izliek Rīgas domes ēkā, pašvaldības informācijas sniegšanas vietās, kā arī pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija”.

  1. Izteikt 14.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2020. gada 20. jūlijā – kandidātu sarakstus drīkst iesniegt tie sarakstu iesniedzēji, kuri ieradušies vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00.”

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs