Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 24

Rīgā, 2021. gada 29. aprīlī

Par grozījumiem instrukcijā “Par rīcību Covid – 19 infekcijas gadījumā vēlēšanu iecirknī”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 21. augusta lēmumu Nr. 33 apstiprinātajā instrukcijā “Par rīcību Covid – 19 infekcijas gadījumā vēlēšanu iecirknī” šādus grozījumus:

 1. Izslēgt 5.punktu.
 2. Izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā:
  “6.3. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas Pašvaldības domes vēlēšanās 71. – 75. punktā noteiktajā kārtībā slēdz vēlēšanu iecirkni. Ziņas par iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaitu un vēlētāju atrašanās vietā nobalsojušo vēlētāju ieraksta VGŽ sadaļā “Notikumi” un norāda 6.4. punktā minētajā nodošanas un pieņemšanas aktā;”.
 3. Izteikt 6.4. punktu šādā redakcijā:
  “6.4. balsotāju sarakstus, vēlēšanu kastes, viedtālruņus un citus vēlēšanu materiālus nodod vēlēšanu komisijai, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu.”
 4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
  “8. Pēc lēmuma slēgt vēlēšanu iecirkni 3.1. punktā minētajā gadījumā balsošanu vēlēšanu iecirknī vairs neatsāk, un vēlēšanu komisija ievēlē jaunu iecirkņa komisiju balsu skaitīšanai ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā. Ja jaunas iecirkņa komisijas izveidošana nav iespējama, vēlēšanu komisija uzdod slēgtā vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanu veikt citai iecirkņa komisijai, kurai ir tam nepieciešamie resursi.”
 5. Izslēgt 10.3. punktu.
 6. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
  “11. Vēlēšanām noslēdzoties, iecirkņa komisija organizē iecirknī nodoto balsu skaitīšanu Pašvaldības domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs