Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 26

Rīgā,2022. gada 13. jūlijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemti pašvaldību domju priekšlikumi par izmaiņām vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

 

913.

Valmieras dienesta viesnīca “Auseklis”

Ausekļa iela 25B, Valmiera, Valmieras nov.

917.

Mazsalacas kultūras centrs

Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Valmieras nov.

919.

Bērzaine

"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Valmieras nov.

920.

Brenguļi

"Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras nov.

923.

Ipiķi

"Papardes", Ipiķi, Ipiķu pag., Valmieras nov.

924.

Jeri

"Jeru Skola", Endzele, Jeru pag., Valmieras nov.

925.

Mūrmuiža

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Valmieras nov.

928.

Ķoņu pagasta bibliotēka

"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pag., Valmieras nov.

929.

Lode

"Lieplejas", Lode, Lodes pag., Valmieras nov.

930.

Matīšu tautas nams

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Valmieras nov.

934.

Sēļi

"Sēļu Muiža", Sēļi, Sēļu pag., Valmieras nov.

939.

Vilpulka

"Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras nov.

392.

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas nov.

393.

Bebrenes pagasta kultūras nams

"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov.

394.

Pilskalnes pagasta pārvalde

Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov.

395.

Šēderes pagasta pārvalde

Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Augšdaugavas nov.

399.

Demenes pagasta kultūras nams

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov.

400.

Kumbuļu pakalpojumu centrs

Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas nov.

406.

Laucesas kultūras nams

Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov.

407.

Līksnas pagasta kultūras nams

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov.

409.

Medumu tautas nams

Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov.

410.

Naujenes pagasta pārvalde

Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

411.

Naujenes tautas bibliotēka

Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Edgars Baldunčiks