Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 27

Rīgā, 2020. gada 10. jūlijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu numurus, nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

47.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola– attīstības centrs

Salaspils iela 14, Rīga

48

Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs

Slāvu iela 19, Rīga

75.

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Raiņa bulvāris 8, Rīga

94.

Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga

144.

Puškina licejs

Sarkandaugavas iela 22, Rīga

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs