Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 28

Rīgā, 2021. gada 13. maijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Cēsu novada domes vēstule par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa

nosaukums

Adrese

365.

Cēsu sporta komplekss

Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu novads

697.

Ķeipenes pagasta Tautas nams

“Tautas nams”, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs