Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 28

Rīgā, 2022. gada 13. jūlijā

Par grozījumu Instrukcijā par balss nodošanu glabāšanā Saeimas vēlēšanās

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Instrukcijā par balss nodošanu glabāšanā Saeimas vēlēšanās (apstiprināta ar 26.05.2022. lēmumu Nr. 16) šādu grozījumu:

papildināt 15. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Katrā balss nodošanas glabāšanā dienā anulēto ierakstu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C4 aile).”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Edgars Baldunčiks