Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr.28

Rīgā, 2014.gada 21.martā

Par Latvijas Sociālistiskās partijas kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2014.gada 18.martā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegts Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidātu saraksts Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Konstatēts, ka kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14.panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj

reģistrēt 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu Latvijas Sociālistiskā partija.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs