Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 29

Rīgā, 2020. gada 17. jūlijā

Par grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2017. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 4 apstiprinātajā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā (grozīta ar 2017. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 18 un 2020. gada 6. marta lēmumu Nr. 17) šādus grozījumus:

  1. Papildināt instrukciju ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“4.1 Ja vēlēšanu iecirkņa komisija ir organizējusi balsošanu ar reģistrācijas aploksnēm, vispirms pa vienai atver vēlēšanu kastes, kurās ir reģistrācijas aploksnes. Iecirkņa komisija sašķiro katras kastes reģistrācijas aploksnes divās grupās — derīgajās un nederīgajās aploksnēs. Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja:

4.1 1. uz tās nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, balsotāju saraksta lapas numurs un vēlētāja kārtas numurs lapā;

4.1 2. tā nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;

4.1 3. balsotāju sarakstā atzīmēts, ka vēlētāja balss nav līdzskaitāma.

Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo. Derīgās reģistrācijas aploksnes iecirkņa komisija atver un skaita balsis šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā. Ja vēlēšanu kastē balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm ir vēlēšanu aploksnes, kas nav ieliktas reģistrācijas aploksnē, šīs vēlēšanu aploksnes uzskatāmas par nederīgām.”

  1. Papildināt 5. punktu ar 5.3. un 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.3. par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kas izņemtas no vēlēšanu kastes, kura izmantota vēlēšanu iecirknī iepriekšējās balsošanas dienās, uz kurām nav atzīmes “iepriekšējā balsošana”;

5.4. par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kas izņemtas no vēlēšanu kastes, kura izmantota vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, uz kurām ir atzīme “iepriekšējā balsošana”.”

  1. Papildināt 9. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pirms derīgo aplokšņu atvēršanas tām pievienojamas arī derīgās vēlēšanu aploksnes no reģistrācijas aploksnēm, ja tādas ir.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs