Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 29

Rīgā, 2019. gada 27. martā

Par grozījumu Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Izdarīt 2013. gada 25. janvārī ar lēmumu Nr. 4 apstiprinātajā Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijā šādu grozījumu:

izteikt 7.punkta otro daļu šādā redakcijā:

“Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs