Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 30

Rīgā, 2019. gada 27. martā

Par kārtību, kādā Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizē balsošanu karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 31.1 pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās (turpmāk – karavīri un zemessargi), balsošanu organizēt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 8. marta lēmumu Nr. 9 apstiprinātajā Eiropas Parlamenta vēlēšanu pasta balsošanas instrukcijā (turpmāk – instrukcija) noteiktajā kārtībā.
  2. Ievērojot karavīru un zemessargu dienesta specifiku, noteikt, ka:
    1. pasta balsošanas pieteikumus Centrālajā vēlēšanu komisijā var nogādāt ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotas personas starpniecību (instrukcijas 4.punkts);
    2. vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu materiālus karavīriem un zemessargiem nogādā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotas personas starpniecību (instrukcijas 17. punkts);
    3. karavīri un zemessargi reģistrācijas aploksnes nodod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai, kura tās līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai nogādā vēlēšanu iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu (instrukcijas 18. punkts).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs