Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 30

Rīgā, 2021. gada 28. maijā

Par Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām

Lai izpildītu Satversmes tiesas 2021. gada 28. maija spriedumu lietā Nr. 2020-43-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 31.15., 31.29., 31.30., 32.1., 32.4. un 36.2. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 1. atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 3 “Par pašvaldības domes vēlēšanām” daļā, kas attiecas uz Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanu izsludināšanu;
 2. uzdot Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai:
  1. apturēt Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanas darbus;
  2. nekavējoties, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. maijam aizstāt paziņojumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku ar informāciju par to, ka Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanas 2021. gada 5. jūnijā nenotiek, informāciju ievietot arī pašvaldības domes mājaslapā;
  3. vēlēšanās vēl izmantojamos vēlēšanu materiālus (vēlēšanu aploksnes, reģistrācijas aploksnes, vēlēšanu kastes, drošības plombas, iecirkņu komisiju zīmogus, veidlapas) uzglabāt drošā vietā, nodrošinot to fizisko vai tehnisko apsardzi;
  4. saņemtās reģistrācijas aploksnes balsošanai pa pastu neatvērt un līdz 2021. gada 8. jūnijam iznīcināt, sastādot par to aktu divos eksemplāros, no kuriem vienu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. Pēc minētā termiņa beigām saņemtas reģistrācijas aploksnes balsošanai pa pastu iznīcināt ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc saņemšanas;
  5. vēlēšanu zīmes iznīcināt līdz 2021. gada 28. jūnijam, sastādot par to aktu divos eksemplāros, no kuriem vienu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  6. organizēt par kandidātu sarakstiem 2021. gada 5. jūnija vēlēšanām iemaksātās drošības naudas atmaksu, pamatojoties uz kandidātu sarakstu iesniedzēja iesniegumu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs