Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr.31

Rīgā, 2014. gada 21.martā

Par Aidina Askerova svītrošanu no Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu saraksta

 1. 2014.gada 10.martā Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja deputātu kandidātu sarakstu “Suverenitāte” Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
 2. Lai pārbaudītu, vai kandidātu sarakstos pieteiktie kandidāti atbilst Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma (turpmāk tekstā – likums) 4.panta prasībām un uz viņiem neattiecas 5.panta pirmajā daļā pirmajā punktā minētie ierobežojumi, Centrālā vēlēšanu komisija sūta kandidātu sarakstus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.
 3. 2014.gada 21.martā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa par kandidātu sarakstā “Suverenitāte” pieteikto kandidātu – Aidinu Askerovu. Izziņā norādīts, ka Iedzīvotāju reģistrā par Aidina Askerova valstisko piederību iekļautas šādas ziņas - Latvijas nepilsonis.
 4. Likuma 4.pants noteic, ka Latvijas Republikā tiesības kandidēt ir:
  1. Latvijas pilsonim;
  2. Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet kurš uzturas Latvijas Republikā.
   Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā ir sasniegusi 21 gada vecumu, ja ziņas par šo personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā.
 5. Likuma 14.panta otrā daļa paredz, ka grozījumus reģistrētā kandidātu sarakstā var izdarīt tikai Centrālā vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteikto kandidātu, ja konstatē, ka personai nav tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Atbilstoši šā panta trešajai daļai, to, ka kandidāts nav Eiropas Savienības pilsonis, apliecina tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, par kuras pilsoni kandidāts uzdodas (Latvijas Republikā – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde).

Izvērtējot minēto, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Aidinam Askerovam nav tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 4.panta pirmo daļu, 14.panta otrās daļas pirmā punkta “a” apakšpunktu un trešās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

svītrot Aidinu Askerovu no 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām reģistrētā kandidātu saraksta “SUVERENITĀTE”.

Šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                          

Ritvars Eglājs