Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 31

Rīgā, 2021. gada 28. maijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Liepājas pilsētas domes vēstule par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

230.

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

Krišjāņa Valdemāra iela 35/37, Liepāja

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs