Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 32

Rīgā, 2021. gada 2. jūnijā

Par 2021.gada 28.maija lēmuma Nr. 30 “Par Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām” atcelšanu

Pamatojoties uz 2021.gada 1.jūnijā Saeimā pieņemto likumu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā”, ar kuru likuma pārejas noteikumi papildināti ar 32. punktu, nosakot, ka Madonas novadā 2021.gadā pašvaldības vēlēšanās iepriekšējās balsošanas dienas ir 3. un 4.jūnijs, iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir šāds: ceturtdien – no pulksten 16.00 līdz 20.00, piektdien — no pulksten 11.00 līdz 20.00, un likuma pielikums papildināts ar 43. punktu, paredzot administratīvo teritoriju – Varakļānu novadu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

atcelt Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 28. maija lēmumu Nr. 30 “Par Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām”.

Šis lēmums stājas spēkā 2021. gada 3. jūnijā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs