Tips
Rīkojumi
Gads
2020
Mēnesis
Septembris

RĪKOJUMS

Nr. 32

Rīgā, 2020. gada 15. septembrī

Par balsu pārskaitīšanu

 

Pamatojoties uz:

 • Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 14. septembra spriedumu administratīvajā lietā Nr. A43003920, ar kuru atcelts Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 3. septembra lēmums Nr. 35 no tā pieņemšanas brīža un Centrālajai vēlēšanu komisijai uzdots nodrošināt balsu pārskaitīšanu Rīgas pilsētas 74. vēlēšanu iecirknī, 97. vēlēšanu iecirknī un 144. vēlēšanu iecirknī, pieskaitot šajos iecirkņos par nederīgām atzītās vēlēšanu aploksnes,
 • Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 15. septembra spriedumu administratīvajā lietā Nr. A43004020, ar kuru atcelts Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 3. septembra lēmums Nr. 37 no tā pieņemšanas brīža un Centrālajai vēlēšanu komisijai uzdots nodrošināt balsu pārskaitīšanu Rīgas pilsētas 97. vēlēšanu iecirknī un 144. vēlēšanu iecirknī, pieskaitot šajos iecirkņos par nederīgām atzītās vēlēšanu aploksnes,

Centrālā vēlēšanu komisija uzdod:

 1. Rīgas pilsētas 74., 97. un 144. vēlēšanu iecirkņu komisijai:
  1. līdz 17.09.2020. vēlēšanu iecirkņa komisijas sēdē atvērt saiņus, kuros atrodas par nederīgām atzītās vēlēšanu aploksnes (atzītas par nederīgām iecirkņa komisijas pieļautā normatīvo aktu pārkāpuma dēļ, t.i., vēlēšanu aplokšņu neapzīmogošanas vai nepareizas apzīmogošanas rezultātā);
  2. atvērt minētās aploksnes, konstatēt to saturu, saskaitīt balsis Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā un sagatavot jaunu balsu skaitīšanas protokolu.
 2. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai:
  1. organizēt un kontrolēt šā rīkojuma 1.1. un 1.2. punkta izpildi;
  2. nekavējoties informēt visu 2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniedzējus par 1.1. un 1.2. minēto darbību veikšanas vietu un laiku;
  3. pamatojoties uz 1.2. punktā minētajiem balsu skaitīšanas protokoliem, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc to saņemšanas sagatavot jaunu 2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanu rezultātu protokolu un pieņemt jaunu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, lēmumā norādot, ka tas, pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 14. septembra spriedumā lietā Nr. A43003920 un 2020. gada 15. septembra spriedumā lietā Nr. A43004020 noteikto, nav apstrīdams, jo ir pieņemts, lai izpildītu minētos spriedumus.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                   

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                         

Ritvars Eglājs