Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 32

Rīgā,2019. gada 4. aprīlī

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Saskaņā arlikuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners