Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

Rīgā, 2022. gada 22. jūlijā

Par grozījumu 2022. gada 7. jūlija lēmumā Nr. 22 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs, kuros varēs balsot arī pa pastu”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

labot 2022. gada 7. jūlija lēmumā Nr. 22 “Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs, kuros varēs balsot arī pa pastu” norādīto Latvijas Republikas vēstniecības Austrālijā (Kanberā) pasta adresi, izsakot 1.punkta 3.rindu šādā redakcijā:

Nr. p. k.

Valsts, pilsēta

Pasta adrese

3.

Austrālija (Kanbera)

Embassy of the Republic of Latvia

PO Box 216
Civic Square, Canberra, ACT 2608

Australia

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners