Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr.34

Rīgā, 2014.gada 21.martā

Par atalgojumu pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.200 ”Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju”, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

noteikt šādu darba stundas tarifa likmi pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās:

                                                                 (euro stundā)

komisijas priekšsēdētājs                                    3,70

komisijas sekretārs                                           3,56

komisijas loceklis                                              2,85

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                        

Ritvars Eglājs