Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 34

Rīgā, 2019. gada 12. aprīlī

Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisijām ārvalstīs

Centrālā vēlēšanu komisija 2019. gada 11. martā  ir saņēmusi Ārlietu ministrijas priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāju, sekretāru, locekļu kandidatūrām ārvalstīs izveidotajiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņiem.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj apstiprināt vēlēšanu iecirkņu komisijas ārvalstīs šādā sastāvā:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa komisijas

sastāvs

 1.  

1001.

Amerikas Savienotās Valstis

(Vašingtona)

Komisijas prieksšēdētājs Gundega Riekstiņa

Komisijas sekretārs Kaspars Auziņš

Komisijas locekle Daina Bīriņa-Krasta

Komisijas loceklis Artūrs Saburovs

Komisijas locekle Lana Pranaite

 1.  

1009.

Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)

Komisijas prieksšēdētājs Andrejs Pildegovičs

Komisijas sekretāre Ieva Ruņģe

Komisijas locekle Krista Raupa

Komisijas locekle  Alise Zālīte

Komisijas locekle Agnese Vilde

 1.  

1033.

Apvienotā Karaliste (Londona)

Komisijas priekšsēdētāja Dace Liberte

Komisijas sekretārs Ansis Hercogs

Komisijas locekle Inga Pētersone

Komisijas locekle Antra Struberga

Komisijas locekle Jūlija Birkāne

 1.  

1111.

Apvienotie Arābu Emirāti (Abu Dabi)

Komisijas priekšsēdētājs Zigmārs Zilgalvis

Komisijas sekretāre Dina Bērziņa

Komisijas locekle Agnese Cimdiņa

 1.  

1014.

Austrijas Republika (Vīne)

Komisijas priekšsēdētāja Elīna Borhersa

komisijas sekretāre Dace Veidmane-Pundore

Komisijas loceklis Ainārs Putniņš

 1.  

1055.

Azerbaidžānas Republika (Baku)

Komisijas priekšsēdētāja Vija Buša

Komisijas sekretāre Inese Zaurova

Komisijas locekle Leila Zulfugarova

 1.  

1015.

Baltkrievijas Republika (Minska)

Komisijas priekšsēdētāja Zane Rozenberga

Komisijas sekretāre Ieva Tropa

Komisijas locekle Anželika Kiškurno Komisijas locekle Rita Pastare

Komisijas locekle Agnese Broka-Bruce

 1.  

1016.

Baltkrievijas Republika (Vitebska)

Komisijas priekšsēdētāja Ināra Millere

Komisijas sekretāre Ineta Žgute

Komisijas loceklis Indulis Bērziņš

 1.  

1017.

Beļģijas Karaliste (Brisele)

Komisijas priekšsēdētāja Egita Lase

Komisijas sekretāre Dana Tjurina

Komisijas locekle Inese Otto

Komisijas locekle Madara Stikute

Komisijas locekle Maija Liepiņa

Komisijas locekle Gunta Lāce-Ērgle

 1.  

1019.

Čehijas Republika (Prāga)

Komisijas priekšsēdētāja Rūta Radiņa Komisijas sekretāre Solvita Maškova  Komisijas locekle Gunta Pastore

 1.  

1020.

Dānijas Karaliste (Kopenhāgena)

Komisijas priekšsēdētāja Līga Usilenoka

Komisijas sekretāre Svetlana Bormane

Komisijas loceklis Valdis Bormanis

Komisijas locekle Inese Buiķe

Komisijas loceklis Jānis Skrebels

 1.  

1062.

Ēģiptes Arābu Republika (Kaira)

Komisijas priekšsēdētājs Artūrs Sviridovs Komisijas sekretāre Ieva Juste

Komisijas locekle Sjuzana Faizuļļina

 1.  

1021.

Francijas Republika (Parīze)

Komisijas priekšsēdētāja Ilze Spiridonova

Komisijas sekretāre Madara Zīle

Komisijas locekle Līga Rozeniece

Komisijas locekle Liene Kresa

Komisijas locekle Evelīna Melbārzde Komisijas loceklis Mihails Potapovs

 1.  

1087.

Francijas Republika (Strasbūra)

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Pundurs

Komisijas sekretāre Kristīne Lauriņa Komisijas loceklis Dāvis Baiža

 1.  

1022.

Grieķijas Republika (Atēnas)

Komisijas priekšsēdētājs Ģirts Jaunzems

Komisijas sekretārs Dzintra Liepa

Komisijas locekle Aiga Ūdriņa

 1.  

1056.

Gruzija (Tbilisi)

Komisijas priekšsēdētājs Edvards Rubīns

Komisijas sekretārs Klāvs Sniedze

Komisijas locekle Daiga Rudzuroga

 1.  

1023.

Igaunijas Republika (Tallina)

Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Jansons

Komisijas sekretāre Gunita Šlara

Komisijas locekle Elīna Čudere

 1.  

1003.

Indijas Republika (Ņūdeli)

Komisijas priekšsēdētāja Anna Valtere

Komisijas sekretāre Ineta Kudiņa

Komisijas locekle Esmeralda Bērtule

 1.  

1024.

Itālijas Republika (Roma)

Komisijas priekšsēdētāja Ilvija Birkhāne

Komisijas sekretāre Nellija Reinicāne Komisijas locekle Tamāra Pazāne

 1.  

1025.

Izraēlas Valsts (Telaviva)

Komisijas priekšsēdētāja Antra Margarita Tumane

Komisijas sekretāre Marina Solomatina

Komisijas locekle Dana Eine Eli

 1.  

1052.

Īrija (Dublina)

Komisijas priekšsēdētāja Nora Redliha

Komisijas sekretāre Elita Baltaiskalna Komisijas locekle Ilona Aploka

Komisijas loceklis Jānis Redlihs

Komisijas loceklis Gatis Celms

 1.  

1026.

Japāna (Tokija)

Komisijas priekšsēdētāja Dace Treija-Masī

Komisijas sekretāre Egija Eglīte

Komisijas loceklis Harijs Batrags

 1.  

1027.

Kanāda (Otava)

Komisijas priekšsēdētājs Agris Ozoliņš

Komisijas sekretāre Katrīna Kjaspere Komisijas loceklis Ģirts Kjaspers

 1.  

1057.

Kazahstānas Republika (Astana)

Komisijas priekšsēdētājs Jurijs Pogrebņaks

Komisijas sekretārs Pauls Gailītis

Komisijas loceklis Dainis Freimanis

Komisijas locekle Rita Brunava

 1.  

1112.

Korejas Republika (Seula)

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Vaivars

Komisijas sekretārs Oļegs Iļģis

Komisijas locekle Līga Tarvide

 1.  

1029.

Krievijas Federācija (Maskava)

Komisijas priekšsēdētāja Evija Johansone

Komisijas sekretāre Danuta Dutkēviča

Komisijas loceklis Iļja Minko

 1.  

1030.

Krievijas Federācija (Sanktpēterburga)

Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Brusbārdis

Komisijas sekretāre Elīna Grintāle

Komisijas locekle Jekaterina Tuļina

 1.  

1031.

Krievijas Federācija (Pleskava)

Komisijas priekšsēdētāja Evija Dumpe

Komisijas sekretārs Mārtiņš Amatnieks

Komisijas locekle Niklāvs Neimanis

 1.  

1097.

Ķīnas Tautas Republika (Pekina)

Komisijas priekšsēdētājs Māris Selga Komisijas sekretāre Kristīne Lielā

Komisijas locekle Evisa Usenko

 1.  

1037.

Lietuvas Republika (Viļņa)

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Liepnieks

Komisijas sekretāre Ginta Saleniece

Komisijas locekle Kristīne Pilipauskiene

 1.  

1113.

Moldovas Republika

(Kišiņeva)

Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Purmalis

Komisijas sekretāre Dace Nirka

Komisijas locekle Jekaterina Macuka

 1.  

1038.

Nīderlandes Karaliste (Hāga)

Komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Pundors

Komisijas sekretāre Aelita Čākure

Komisijas locekle Annija Rubeze

 1.  

1039.

Norvēģijas Karaliste (Oslo)

Komisijas priekšsēdētāja Agnese Zvirbule

Komisijas sekretārs Normunds Dobelis

Komisijas locekle Judīte Dobele

Komisijas loceklis Gatis Šneiders

Komisijas locekle Evita Nedzvecka

 1.  

1040.

Polijas Republika (Varšava)

Komisijas priekšsēdētāja Vita Lauva Komisijas sekretāre Brigita Meija

Komisijas locekle Anita Grinaško

 1.  

1043.

Somijas Republika (Helsinki)

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Bulvāns

Komisijas sekretāre Santa Rosicka

Komisijas loceklis Roberts Briežkalns

Komisijas locekle Kristīne Našeniece

 1.  

1042.

Spānijas Karaliste (Madride)

Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Daukante

Komisijas sekretāre Elīna Saldovere

Komisijas locekle Ilze Sīle

 1.  

1044.

Šveices Konfederācija (Ženēva)

Komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Kreitus

Komisijas sekretāre Liene Griķe

Komisijas locekle Evita Kreitus

 1.  

1045.

Turcijas Republika (Ankara)

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Kārlis Elferts

Komisijas sekretārs Māris Pučka

Komisijas locekle Dita Putnaērgle

 1.  

1046.

Ukraina (Kijeva)

Komisijas priekšsēdētāja Eva Šulca-Majore

Komisijas sekretārs Renārs Volks

Komisijas loceklis Juris Poikāns

Komisijas locekle Irēna Putniņa

 1.  

1061.

Ungārijas Republika (Budapešta)

Komisijas priekšsēdētājs Gints Serafinovičs

Komisijas sekretāre Sanita Heniņa

Komisijas locekle Ināra Serafinoviča

 1.  

1059

Uzbekistānas Republika (Taškenta)

Komisijas priekšsēdētāja Dzidra Liepiņa

Komisijas sekretāre Maija Mežaka

Komisijas locekle Zanda Grauze

 1.  

1047.

Vācijas Federatīvā Republika (Berlīne)

Komisijas priekšsēdētāja Inga Skujiņa

Komisijas sekretāre Dace Pogenpola Komisijas loceklis Ingars Veicis

Komisijas loceklis Matīss Ranka

Komisijas loceklis Jānis Bērziņš

Komisijas locekle Marta Kovisāre

 1.  

1050.

Zviedrijas Karaliste (Stokholma)

Komisijas priekšsēdētāja Laura Trēgere

Komisijas sekretāre Elza Mankopa

Komisijas locekle Vita Leimane-Viktorsone

Komisijas locekle Aira Miķelsone

Komisijas locekle Sandra Krama

Komisijas locekle Elīna Tanne

Komisijas loceklis Andrejs Oskars Leimanis

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners