Tips
Lēmumi
Mēnesis
Marts

LĒMUMS Nr. 34

 

Rīgā, 2024. gada 21. martā

 

Par finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 

 

 

Atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktam Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

  1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām atbilstoši šā lēmuma pielikumam.

 

  1. Finansējumu piešķirt atbilstīgi valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju iesniegtajiem pieprasījumiem par faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru, nepārsniedzot šā lēmuma pielikumā norādītās summas.

Pielikums Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 21. marta lēmumam Nr. 34:

 

Finansējuma sadalījums valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām (euro)

 

 

Nr. p.k.

Pašvaldība

Piešķirtais finansējums, euro

1

Daugavpils

150 706

2

Jelgava

93 744

3

Jūrmala

101 163

4

Liepāja

110 811

5

Rēzekne

67 578

6

Ventspils

67 630

7

Aizkraukles novads

120 834

8

Alūksnes novads

106 548

9

Augšdaugavas novads

159 899

10

Ādažu novads

50 781

11

Balvu novads

119 796

12

Bauskas novads

127 021

13

Cēsu novads

154 828

14

Dienvidkurzemes novads

144 094

15

Dobeles novads

124 841

16

Gulbenes novads

102 462

17

Jelgavas novads

112 873

18

Jēkabpils novads

170 612

19

Krāslavas novads

141 940

20

Kuldīgas novads

125 244

21

Ķekavas novads

51 071

22

Limbažu novads

107 721

23

Līvānu novads

48 512

24

Ludzas novads

146 405

25

Madonas novads

129 689

26

Mārupes novads

51 928

27

Ogres novads

150 727

28

Olaines novads

31 020

29

Preiļu novads

89 152

30

Rēzeknes novads

168 936

31

Ropažu novads

50 697

32

Salaspils novads

30 233

33

Saldus novads

133 889

34

Saulkrastu novads

30 070

35

Siguldas novads

68 760

36

Smiltenes novads

98 139

37

Talsu novads

166 660

38

Tukuma novads

153 898

39

Valkas novads

43 831

40

Valmieras novads

186 154

41

Varakļānu novads

24 904

42

Ventspils novads

65 945

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                         Ritvars Eglājs

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS