Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 35

Rīgā, 2019. gada 12. aprīlī

Par atalgojumu iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu locekļiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21. panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumiem Nr. 200 ”Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju”, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

noteikt šādu darba stundas tarifa likmi pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās:

(euro stundā)

komisijas priekšsēdētājs 4,75

komisijas sekretārs 4,50

komisijas loceklis 3,20


Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners