Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 35

Rīgā, 2021. gada 9. jūnijā

Par Rēzeknes novada domē un Varakļānu novada domēievēlējamo deputātu skaitu

Atbilstīgi Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 2. panta pirmajai daļai, Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likuma 2.pantam un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 31. un 43. punktam, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem par iedzīvotāju skaitu Rēzeknes novada pašvaldībā un Varakļānu novada pašvaldībā vēlēšanu izsludināšanas dienā 2021.gada 4.jūnijā, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

noteikt Rēzeknes novada domē un Varakļānu novada domē ievēlējamo deputātu skaitu:

Novads

Reģistrēto iedzīvotāju skaits

Ievēlējamo deputātu skaits

RĒZEKNES NOVADS

30997

19

VARAKĻĀNU NOVADS

3040

15

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs