Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr.38

Rīgā, 2014.gada 4.aprīlī

Par atalgojumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

 

       Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21. panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:         

       noteikt šādu darba stundas tarifa likmi republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā:

 

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija                                               (euro stundā)

komisijas priekšsēdētājs                                                                          7.10

komisijas sekretārs                                                                                  6.00

komisijas loceklis                                                                                    2.99

 

vēlēšanu komisija republikas pilsētā un novadā 
ar iecirkņu skaitu no 15 līdz 50

 komisijas priekšsēdētājs                                                                         4.30

komisijas sekretārs                                                                                  4.20

komisijas loceklis                                                                                    2.65

 

vēlēšanu komisija republikas pilsētā un novadā 
ar iecirkņu skaitu no 7 līdz 14

komisijas priekšsēdētājs                                                                          4.00

komisijas sekretārs                                                                                  3.90

komisijas loceklis                                                                                    2.50

 

vēlēšanu komisija novadā ar iecirkņu skaitu no 1 līdz 6  

komisijas priekšsēdētājs                                                                           3.70

komisijas sekretārs                                                                                   3.60

komisijas loceklis                                                                                     2.50

 

iecirkņa vēlēšanu komisija

komisijas priekšsēdētājs                                                                          3.45

komisijas sekretārs                                                                                  3.35

komisijas loceklis                                                                                    2.50

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs