Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 38

Rīgā, 2021. gada 11.jūnijā

Par Jaunās konservatīvās partijas deputāta kandidāta iesniegumu “Par pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Krāslavas novadā”

 1. 2021. gada 9. jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemts Jaunās konservatīvās partijas deputāta kandidāta 2021. gada 5. jūnija Krāslavas domes vēlēšanām (vārds, uzvārds) (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts:

  atcelt Krāslavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu par Krāslavas novada pašvaldības vēlēšanu rezultātu, pārskaitīt balsis visos Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņos, apskatīt visas vēlēšanu zīmes, vai nav aizdomas par zīmju labošanu un mainīšanu, kā arī rīkot atkārtotas pašvaldības vēlēšanas Krāslavas novadā.
 2. Sūdzības iesniedzējs savu prasījumu pamato ar to, ka:
  1. Gan iepriekšējās balsošanas dienās, gan pašā vēlēšanu dienā Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā uz vēlēšanu iecirkni esot vesti cilvēki un aicināti balsot par 7.sarakstu. Šādu aicinājumu esot izteikuši arī pagasta pārvaldes vadītājs (vārds, uzvārds) un darbiniece (vārds, uzvārds). Sakarā ar to Ūdrīšu pagastā 84% vēlētāju esot nobalsojuši par Latvijas Zemnieku savienību (LZS). Aizdomīgi esot tas, ka uz vēlēšanu iecirkni Ūdrīšu pagastā ieradies balsot ļoti liels vēlētāju skaits, divreiz lielāks nekā iepriekšējās vēlēšanās, kā arī lielāks nekā Krāslavas pilsētas iecirkņos un Dagdas pilsētas iecirknī. Šāda veida aktivitāte Ūdrīšu pagastā nekad iepriekš neesot bijusi. Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītājs esot teicis, ja vēlēšanās neuzvarēs LZS, tad visi tikšot atlaisti no darba.
  2. Līdzīga situācija ar draudiem un ietekmēšanu esot bijusi Kaplavas pagastā, kur par LZS nobalsoja 86,5 % vēlētāju.
  3. Aulejas pagasta vēlēšanu iecirknī, cilvēkiem ierodoties balsot, esot pateikts, ka ir jābalso par LZS, pretējā gadījumā visi tiks atstāti bez darba. Aulejas pagasta vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas locekļi aicinājuši visus balsot tikai par LZS. Ūdrīšu pagasta un Kaplavas pagasta iecirkņos tieši tāpat esot notikusi aģitācija un aicināšana balsot par konkrētu sarakstu Nr. 7.
  4. 2021. gada 1. jūnijā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jaundzimušajiem tikušas pasniegtas sudraba karotītes, pasniegšanas laikā Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks (vārds, uzvārds) esot teicis, lai balso par 7. sarakstu. Iesniedzējs uzskata, ka šādā veidā tiek pārkāpti aģitācijas noteikumi, ir pārkāptas ētikas normas un izmantots administratīvais resurss savā priekšvēlēšanu kampaņā.
  5. Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļi, ierodoties izbraukumā uz Krāslavas slimnīcu, kā arī SIA “Krāslavas slimnīca” personāls SIA “Krāslavas slimnīca” (slimnīcas vadītājs (vārds, uzvārds), pārstāv 7. - LZS kandidātu sarakstu) pacientus esot aicinājuši balsot par 7. sarakstu, jo citādi tikšot slēgta Krāslavas slimnīca, pacientiem ticis piedāvāts uzreiz 7. saraksts.
  6. Iepriekšējās balsošanas dienā 2021. gada 31. maijā (vārds, uzvārds), kurš kandidēja no LZS, esot stāvējis pie ieejas vēlēšanu iecirknī Krāslavas novada domē un aicinājis cilvēkus balsot. Tā esot slēpta aģitācija, viņš nedrīkstēja atrasties vēlēšanu iecirknī un ar savu klātbūtni un vārdiem ietekmēt vēlētāju gribu.
  7. Krāslavas novada Robežnieku pagastā pagasta pārvaldes vadītāja p.i. lūdzis Robežnieku pagasta iedzīvotājas apbraukt visus Robežnieku pagasta iedzīvotājus, dot viņiem dāvanas un teikt, ka jābalso tikai un vienīgi par (vārds, uzvārds) no SDP “Saskaņa”. Skuķu aprūpes centrā, kurš atrodas Robežnieku pagastā, vēlēšanu komisijas locekļi atklāti esot aģitējuši balsot tikai par SDP “Saskaņa”. Tikušas piedāvātas tikai SDP “Saskaņa” vēlēšanu zīmes.
  8. Iesniedzējam esot aizdomas, ka vēlēšanu iecirkņos esot tikusi veikta vēlēšanu zīmju maiņa, proti, atverot aploksni, tajā esošo zīmi nomainot pret citu zīmi. Kā arī esot aizdomas, ka vēlēšanu komisijas darbinieki pēc aplokšņu atvēršanas veikuši labojumus attiecīgajos biļetenos, kur nepieciešams, pieliekot +, kur nepieciešams, kandidātu svītrojot, lai panāktu sev vēlamo vēlēšanu rezultātu.
  9. Iesniedzējam esot informācija, ka Kaplavas pagastā un Konstantinovas pagastā vairākas ģimenes esot balsojušas par atsevišķu sarakstu, piemēram, KPV LV, SDP “Saskaņa”, bet vēlēšanu rezultātos uzrādās, ka par šiem sarakstiem nav vispār balsots.
  10. Ļoti aizdomīgi esot, ka Krāslavas novada vēlēšanu komisija ļoti ilgi neesot akceptējusi un izlikusi vēlēšanu rezultātus no katra pagasta vēlēšanu iecirkņa, neesot publicējusi informāciju par katram kandidātam izdarītajām atzīmēm (plusiem un svītrojumiem). Vairākos pagastos nobalsojušo bijis ļoti maz, bet tik un tā rezultātu publicēšana tikusi novilcināta, lai gan citos reģionos un novados tas tika darīts uzreiz. Iesniedzējam radušās aizdomas, ka Krāslavas novada vēlēšanu komisija esot sagaidījusi visu novada vēlēšanu iecirkņu rezultātus, pārliecinājusies par to, kā ir nobalsots, vai ir uzvarējusi LZS, un tad publicējusi rezultātus. Tā kā ļoti ilgi netika akceptēts pēdējais protokols, rodoties aizdomas, ka vēlēšanu iecirkņos varēja notikt vēlēšanu zīmju labošana vai nomaiņa no komisiju locekļu puses. Iesniedzējam esot pamatotas bažas par to, ka atsevišķiem iecirkņiem tika dots rīkojums mainīt vēlēšanu rezultātu tā, lai uzvarētu Latvijas Zemnieku savienība.
  11. No iedzīvotājiem esot saņemta informācija, ka Konstantinovas iecirknī notikusi balsošanas zīmju maiņa. Konstantinovā par SDP “Saskaņa” ir nobalsojuši divi cilvēki, bet šie cilvēki, iepazīstoties ar publicēto informāciju cvk.lv mājaslapā, esot konstatējuši, ka atzīmes par katru kandidātu ir samainītas, neesot tādas, kādas personīgi viņi esot likuši.
  12. Iesniedzējam ir aizdomas par to, ka vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļiem ticis dots rīkojums labot vēlēšanu zīmes un nomainīt tās tādā veidā, lai no LZS partijas tiktu ievēlēti tikai Krāslavā dzīvojošie deputāti, kā arī ir aizdomas par to, ka tika veikta zīmju maiņa, lai LZS partija iegūtu astoņas deputātu vietas jaunizveidojamā domē.
  13. 2021. gada 26. maijā, vēlēšanu iecirknī Nr. 531 Indrā, Krāslavas novadā esot tikuši izvietoti Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Reģionu apvienības priekšvēlēšanu bukleti, lai gan likumā ir aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju vēlēšanu iecirknī un publiskas personas iestādē.
  14. Iesniedzējs arī norāda, ka tagadējā Dagdas novada vēlēšanu iecirkņos neesot tik krasa kādas vienas partijas atbalsta, kā tas redzams tagadējā Krāslavas novada pagastos, kur gandrīz visos pagastos esot neadekvāti augsts LZS rādītājs, kas liecinot par to, ka, iespējams, ir notikusi balsu pirkšana, vēlētāju ietekmēšana, maldināšana, kā arī ir notikuši pārkāpumi balsu skaitīšanas procedūrā.
  15. Vēlēšanu iecirknī, kas atradās Krāslavas novada domē, neesot atbilstoši likumam ierīkotas vēlēšanu telpas. Krāslavas novada domē kabīnes, kur notika balsošana, tikušas izveidotas tādā veidā, ka neesot bijis iespējams aizvērt aizkarus sev aiz muguras un vēlēšanu komisijas locekļi, staigājot pa domes zāli, varējuši redzēt, par ko cilvēks balso un kādas atzīmes veic vēlēšanu zīmē.
  16. Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņos Nr. 545, Nr. 544, Nr.540, Nr.536, Nr.534, Nr. 532, Nr. 530, Nr. 526 un Nr. 518 esot notikuši pārkāpumi no vēlēšanu komisijas locekļu puses, kā rezultātā esot ietekmēta vēlēšanu gaita un vēlēšanu rezultāts.
 3. Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. jūnija sēdē iesniedzējs iesniegumu uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem. Papildus minēja, ka 2021. gada 31.maija vakarā uzzinājis, ka Ūdrīšu pagastā nobalsojuši 87 cilvēki, kas ir ievērojams skaits attiecībā pret to, cik nobalsoja citos pagastos. Tālāk norādīja, ka jau maija beigās bijusi informācija, ko iesniedzējs esot gatavs nodot attiecīgajām struktūrām par to, ka cilvēki tikuši iebiedēti, ka tiek piedāvāts balsot tikai par 7. sarakstu, cilvēki esot gatavi sadarboties ar Rīgas drošības dienestiem, lai tas netop zināms Krāslavas līmenī. Uzsvēra, ka 545. iecirknī Ūdrīšu pagastā, kuru pārstāv (uzvārds) kungs, par Zemnieku savienību nobalsojuši 84% vēlētāju, un salīdzinoši norādīja datus par citiem iecirkņiem, kur vēlētāju aktivitāte ir bijusi zemāka. Norādīja, ka 540. vēlēšanu iecirknī “Saskaņas” sarakstā pagasta pārvaldes vadītājam ir norādīti 178 plusi un nav neviena mīnusa, pagasts ir samērā mazs un informācija par visiem plusiem un mīnusiem parādījusies gandrīz pati pēdējā ap plkst. 2 naktī. Cilvēki runājot, ka Grāveros arī cilvēki esot vesti vēlēt, Kombuļos vēlētājiem ticis teikts, lai balso tikai par 7.numuru. Tālāk norādīja, ka esot liecinieki Aulejas pagastā, kuri ir gatavi sadarboties ar varas iestādēm, bet tikai tad, ja tās nebūs vietējās institūcijas — cilvēkiem, nākot uz vēlēšanu iecirkni, tika piedāvāts balsot tikai par 7. numuru. Norādīja, ka vakar konstatēja un tādēļ tas nav iekļauts sūdzībā, ka Skaistas pagastā 18. numuram ir ielikti desmit plusi, tādēļ tas “tika pacelts uz augšu”, un šis pagasts arī bija viens no pēdējiem, kas sniedza rezultātus. Tāpēc pieprasa anulēt iecirkņu vēlēšanu rezultātus vai arī pārskaitīt vēlēšanu zīmes un pārbaudīt, vai tajās nav mainīti plusi un svītrojumi.
 4. 10.06.2021. Krāslavas novada vēlēšanu komisija saistībā ar iesniedzēja iesniegumu sniedza paskaidrojumu Centrālajai vēlēšanu komisijai.

  Paskaidrojumā ir norādīts, ka:
  1. Krāslavas novada vēlēšanu komisija (turpmāk – komisija) nav saņēmusi nevienu rakstisku vai mutisku iesniegumu par pārkāpumiem vēlēšanu norisē gan iepriekšējās balsošanas dienās, gan vēlēšanu dienā. Komisija ir informēta, ka 2021.gada 5. jūnijā praktiski visus vēlēšanu iecirkņus apmeklēja Valsts drošības dienesta un Valsts policijas pārstāvji, kuri pārbaudīja vēlēšanu norisi, salīdzināja vēlēšanu kastu plombas, kā arī pārliecinājās par iecirkņu komisiju darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Komisijai nav ziņu par to, ka iepriekš minētās institūcijas būtu konstatējušas pārkāpumus vēlēšanu norisē.
  2. Komisija ir saņēmusi mutiskus paskaidrojumus no sūdzībā minēto vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, un visi apstiprināja, ka vēlēšanu process notika saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  3. Sakarā ar to, ka vēlēšanu iecirknim Nr. 518 tika nodots pasta balsojums, tehnisku iemeslu dēļ informāciju par nobalsojušo skaitu elektroniskajā sistēmā “Balsis” ilgi nevarēja ievadīt, kas arī aizkavēja datu nodošanu un, lai tehniski būtu iespējams iesniegt nepieciešamo elektronisko informāciju, iecirkņa komisijas priekšsēdētājam nācās sazināties pat ar SIA SOAAR (CVK vēlēšanu vadības sistēmas izstrādātājs), tikai tad tika rasts risinājums datu apkopošanā;
  4. Saistībā ar iesniegumā minēto pārmetumu par vēlēšanu iecirkņa Nr. 518 vēlēšanu kabīņu izvietojumu komisija informē, ka vēlēšanu kabīnes tika izvietotas saskaņā ar Ieteikumiem Covid-19 infekcijas profilaksei 2021. gada pašvaldību vēlēšanu iecirkņos, tāpēc kabīnes netika pilnībā noslēgtas. Kabīnes tika izvietotas ar 2 metru distanci. Savukārt kabīņu tehniskais izpildījums neļāva tās izvietot, lai balsotāji atrastos ar muguru pret sienu, bet šis risinājums nekādā mērā neietekmēja balsošanas aizklātību, un nebija iespējas citām personām redzēt, kā balsotājs izdara savu izvēli.
 5. Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. jūnija sēdē Krāslavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (vārds, uzvārds) sūdzību neatzina, pamatojoties uz 10.06.2021. paskaidrojumu, papildus norādot:
  1. Iesniegumā tika minēti pārkāpumi vēlēšanu iecirkņa Nr. 518 darbībā vēlētāju atrašanās vietā Krāslavas slimnīcā. Komisija neapšauba iecirkņa komisijas locekļu godprātīgu darbu, un balsošana vēlētāju atrašanās vietā notika, pilnībā ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
  2. Komisija bija gatava reaģēt uz katru signālu vai iesniegumu par vēlētāju ietekmēšanu vai citiem pārkāpumiem, ja tādi būtu notikuši vēlēšanu iecirkņos. Komisija uzskata, ka iesniegumā minētās baumas un pieņēmumus nevar pieņemt par īstenību, ja kompetentajās institūcijās nekavējoties ar informāciju nav vērsušies paši nelikumību iespējamie liecinieki. Lielākā daļa iesniegumā minēto apgalvojumu neattiecas uz vēlēšanu komisiju darbību. Komisija nav konstatējusi iesniegumos minētos iespējamos pārkāpumus balsošanā un balsu skaitīšanā.
  3. Vēlēšanu komisija nav atbildīga par vēlētāju aktivitāti vai kādu citu ietekmēšanu, jo tas neietilpst vēlēšanu komisijas kompetencē. Sūdzības iesniedzēja sniegtā informācija, ka 540. vēlēšanu iecirknī balsu skaitīšana notikusi līdz plkst.2 naktī neatbilst patiesībai. Balsu skaitīšanas protokols atspoguļo, ka tas tika pabeigts plkst. 22:42.
  4. Sūdzībā ir daudz nepamatotu pieņēmumu, kurus grūti komentēt. Attiecībā uz vēlēšanu komisiju iecirkņu darbību nav saņemts neviens mutisks vai rakstisks iesniegums vai informācija, ka vēlētāji būtu sūdzējušies par iecirkņu komisiju darbību vai par kaut kādām aizdomīgām darbībām. Attiecībā uz balsu skaitīšanu, t.i., par iespējamām vēlēšanu zīmju samainīšanām attiecīgajās aploksnēs, nav vispār ko komentēt, jo tie ir pilnīgi nepamatoti pieņēmumi. Saskaņā ar likumu ir iespēja nodrošināt iecirkņos savu novērotāju pārstāvniecību, diemžēl sūdzības iesniedzējs nav šo iespēju izmantojis.
  5. 518. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs (vārds, uzvārds) apliecināja, ka komisija brauca uz balsotāju atrašanās vietu gan Krāslavas slimnīcā, gan pansionātā “Priedes” un balsošana notika saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajām instrukcijām. Deputāta kandidāts (vārds, uzvārds) 3. jūnijā plkst. 11 vēlēšanu iecirknī Krāslavas novada domē nekādu aģitāciju neveica, bet gaidīja sievu. Tajā brīdī vēlēšanu iecirknī nebija rindas.

   Krāslavas novada vēlēšanu komisijas sekretāre (vārds, uzvārds) norādīja, ka komisija no Aulejas vēlēšanu iecirkņa komisijas saņēmusi paskaidrojumu, ka vēlēšanu iecirknis ir strādājis tā, kā ir paredzēts normatīvajos aktos un konstitucionālo tiesību pārkāpumi nav notikuši.
 6. Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences robežās izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Krāslavas novada vēlēšanu komisijas 10.06.2021. paskaidrojumu un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē:
  1. šā lēmuma 2.1.—2.8., 2.12.un 2.14. punktā minēto argumentu izskatīšana nav Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē, līdz ar to iesniegums nosūtāms Valsts drošības dienestam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvērtēšanai attiecīgajā daļā.
  2. 2.9. un 2.11. punkts nav pārbaudāms, jo vēlēšanas ir aizklātas un nevienam vēlētājam nav pienākuma atklāt savu patieso izvēli.
  3. 2.13. punkts par aģitācijas materiālu izvietošanu pašvaldības ēkā š.g. 26.maijā, tas ir, pirms vēlēšanu iecirkņu atvēršanas vēlētājiem, nav pārbaudāms.
  4. attiecībā uz šā lēmuma 2.10., 2.15., 2.16. punktā minētajiem argumentiem iesniegums nav pamatots, un iesniedzēja argumenti nav guvuši apstiprinājumu.
 7. Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka, arī iepazīstoties ar Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu gaitas žurnāliem un balsu skaitīšanas protokoliem, nav konstatējams, ka balsošanas un balsu skaitīšanas laikā būtu pieļauti vēlēšanu norisi un balsu skaitīšanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas varētu būt ietekmējuši Krāslavas novada vēlēšanu rezultātu un varētu būt par pamatu balsu pārskaitīšanai vai vēlēšanu rezultātu atcelšanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5. pantu, 6. panta 8. punktu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 45.1 pantu, Administratīvā procesa likuma 81. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

noraidīt Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidāta (vārds, uzvārds) iesniegumu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs