Tips
Lēmumi
Mēnesis
Marts

LĒMUMS Nr. 38

Rīgā, 2024. gada 28. martā

 

Par Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidoto 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu

 

Centrālā vēlēšanu komisija 2024. gada 22. un 26. martā ir saņēmusi Ārlietu ministrijas priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāju, sekretāru un locekļu kandidatūrām Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidotajiem 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņiem.

 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

iecelt vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētājus, sekretārus un locekļus:

 

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Komisijas sastāvs

 1.  

1015

Vēstniecība Apvienotajos Arābu Emirātos

Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Brigmanis

Komisijas sekretārs Mārcis Maksims

Komisijas locekle Dana Goldfinča

 1.  

1001

Vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs

Komisijas priekšsēdētāja Santa Dālmane

Komisijas sekretāre Svetlana Daukante

Komisijas locekle Evita Čikute

 1.  

1072

Vēstniecība Austrālijas Savienībā

Komisijas priekšsēdētāja Vineta Freimane

Komisijas sekretāre Ieva Apine

Komisijas loceklis Raitis Freimanis

 1.  

1014

Vēstniecība Austrijas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Ingars Veicis

Komisijas sekretārs Mārcis Ošiņš

Komisijas locekle Guna Japiņa

 1.  

1055

Vēstniecība Azerbaidžānas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Ieva Bernāne

Komisijas sekretāre Leila Zulfugarova

Komisijas locekle Vija Buša

 1.  

1017

Vēstniecība Beļģijas Karalistē

Komisijas priekšsēdētāja Anta Rutka-Kriškalne

Komisijas sekretāre Dana Tjurina

Komisijas locekle Ieva Brice

Komisijas loceklis Emīls Kristofers Jonāss,

Komisijas loceklis Viesturs Kriškalns

Komisijas locekle Sanita Krūmiņa

Komisijas locekle Aiga Liepiņa

 1.  

1019

Vēstniecība Čehijas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Vaivars

Komisijas sekretāre Solvita Maškova

Komisijas locekle Elita Kuzma

 1.  

1020

Vēstniecība Dānijas Karalistē

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Kalva

Komisijas sekretāre Ilona Obi

Komisijas loceklis Dzintars Paegle

 1.  

1062

Vēstniecība Ēģiptes Arābu Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Māris Rumpe

Komisijas sekretāre Ieva Juste

Komisijas locekle Brigita Meija-Rumpe

 1.  

1021

Vēstniecība Francijas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Anna Valtere

Komisijas sekretāre Inese Siliņa

Komisijas locekle Laura Štokmane-Guillopē

Komisijas loceklis Eduards Stiprais

Komisijas locekle Gunta Ērgle-Lāce

 1.  

1031

Pastāvīgā pārstāvniecība Strasbūrā (Francija)

Komisijas priekšsēdētājs Rolands Ezergailis

Komisijas sekretāre Kristīne Lauriņa

Komisijas loceklis Eduards Dzenītis

Komisijas loceklis Jānis Kārkliņš

 1.  

1022

Vēstniecība Grieķijas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Karpovičs

Komisijas sekretāre Dzintra Liepa

Komisijas locekle Ieva Briede

 1.  

1056

Vēstniecība Gruzijā

Komisijas priekšsēdētājs Renārs Vilde

Komisijas sekretāre Aija Landzberga

Komisijas locekle Dace Džavašvili

 1.  

1023

Vēstniecība Igaunijas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Linda Sokolova

Komisijas sekretāre Elīna Tanne

Komisijas locekle Kristīne Našeniece

 1.  

1003

Vēstniecība Indijas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Ieva Bīlmane

Komisijas sekretāre Guna Āboltiņa

Komisijas loceklis Juris Bone

 1.  

1024

Vēstniecība Itālijas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Oskars Pastars

Komisijas sekretāre Tamāra Pazāne

Komisijas locekle Asja Monti

 1.  

1052

Vēstniecība Īrijā

Komisijas priekšsēdētāja Elīna Grintāle

Komisijas sekretāre Annija Roga

Komisijas locekle Anete Kalnāja

Komisijas locekle Ilona Aploka

Komisijas locekle Alda Šneidere

 1.  

1026

Vēstniecība Japānā

Komisijas priekšsēdētājs Zigmārs Zilgalvis

Komisijas sekretāre Zane Pommere

Komisijas loceklis Andžejs Kaševskis

 1.  

1027

Vēstniecība Kanādā

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Kaktiņš

Komisijas sekretāre Solvita Rakitko

Komisijas locekle Stella Ankrava

Komisijas loceklis Oto Gabriels Kļaviņš

 1.  

1057

Vēstniecība Kazahstānā

Komisijas priekšsēdētāja Irina Mangule

Komisijas sekretārs Māris Pučka

Komisijas locekle Dina Giluce

 1.  

1051

Vēstniecība Korejas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Āris Vīgants

Komisijas sekretāre Ieva Majore

Komisijas locekle Inese Plātere

 1.  

1032

Vēstniecība Ķīnas Tautas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Valts Vītums

Komisijas sekretāre Evita Armaloviča

Komisijas loceklis Kristaps Briedis

 1.  

1029

Vēstniecība Krievijas Federācijā

Komisijas priekšsēdētāja Māra Fricberga

Komisijas sekretāre Svetlana Romanovska

Komisijas locekle Evija Johansone

 1.  

1033

Vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

Komisijas priekšsēdētāja Ilvija Birkhāne

Komisijas sekretāre Katrīne Ozoliņa-Žukovska

Komisijas locekle Elīna Zīlīte-Peniķe

Komisijas locekle Agnese Baldiņa

Komisijas locekle Santa Rosicka

Komisijas loceklis Māris Geida

Komisijas locekle Margarita Feizaka

 1.  

1037

Vēstniecība Lietuvas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Solveiga Līga Silkalna

Komisijas sekretāre Liene Bērtule

Komisijas locekle Santa Krūze

 1.  

1058

Vēstniecība Moldovas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Kristīne Zinčenko

Komisijas sekretāre Dace Nirka

Komisijas loceklis Edgars Bondars

 1.  

1038

Vēstniecība Nīderlandes Karalistē

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Trumkalns

Komisijas sekretāre Renāte Krieviņa

Komisijas locekle Zaiga Korkrana

Komisijas locekle Elīna Cērpe

Komisijas locekle Natālija Burišina

Komisijas locekle Līva Kociņa

Komisijas locekle Helēna Diena Švanka

 1.  

1039

Vēstniecība Norvēģijas Karalistē

Komisijas priekšsēdētāja Ilona Ennina

Komisijas sekretārs Edgars Bulvāns

Komisijas loceklis Rolands Bošs

 1.  

1040

Latvijas Republikas vēstniecība Polijas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Juris Poikāns

Komisijas sekretārs Jurģis Barkāns

Komisijas locekle Paula Patrīcija Adukone

 1.  

1043

Vēstniecība Somijas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Dace Treija-Masī

Komisijas sekretārs Reinis Kalniņš

Komisijas loceklis Dāvis Baumanis

Komisijas locekle Maira Dobele

Komisijas loceklis Roberts Briežkalns

Komisijas locekle Gunta Paavole

 1.  

1042

Latvijas Republikas vēstniecība

Spānijas Karalistē

Komisijas priekšsēdētāja Nora Balode

Komisijas sekretāre Katrīna Salaka

Komisijas locekle Ilze Sīle

 1.  

1044

Pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ženēvā, Šveicē

Komisijas priekšsēdētājs Renārs Danelsons

Komisijas sekretāre Aija Zīlīte

Komisijas loceklis Mārtiņš Teteris

 1.  

1045

Latvijas Republikas vēstniecība Turcijas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Dagnija Lāce-Ate

Komisijas sekretāre Solvita Apala

Komisijas loceklis Jānis Dreimanis

 1.  

1046

Latvijas Republikas vēstniecība Ukrainā

Komisijas priekšsēdētāja Dzidra Liepiņa

Komisijas sekretārs Renārs Volks

Komisijas locekle Madara Siliņa

Komisijas locekle Žanna Gorčakova

 1.  

1061

Vēstniecība Ungārijas Republikā

Komisijas priekšsēdētāja Agnese Kalniņa

Komisijas sekretāre Annemarija Tauriņa

Komisijas locekle Maija Bišofa

 1.  

1059

Vēstniecība Uzbekistānas Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Indulis Bērziņš

Komisijas sekretāre Svetlana Prokopeņa

Komisijas locekle Jeļena Puncule

 1.  

1047

Vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā

Komisijas priekšsēdētājs Georgs Zommers

Komisijas sekretāre Kate Salnāja

Komisijas locekle Sabīne Uščina

Komisijas loceklis Didzis Stāvausis

Komisijas locekle Lana Saksone

 1.  

1050

Vēstniecība Zviedrijas Karalistē

Komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Līdaks

Komisijas sekretārs Rolands Timermanis

Komisijas locekle Solvita Sāre

Komisijas locekle Vita Leimane-Viktorsone Komisijas locekle Anna Daudziņa

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS