Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

Rīgā, 2022. gada 25. jūlijā

Par Apvienotajā Karalistē (Northamptonā) pēc vēlētāju priekšlikuma izveidotā 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas iecelšanu

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi ierosinājumu par vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, sekretāra, locekļu kandidatūrām 14.Saeimas vēlēšanu iecirknim, kas izveidots Apvienotajā Karalistē (Northamptonā) pēc vēlētāju priekšlikuma.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

iecelt vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāju, sekretāru un locekļus:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Komisijas sastāvs

1.

1005

Apvienotā Karaliste (Northamptona)

Komisijas priekšsēdētājs Zigurds Līkums

Komisijas sekretāre Evita Veisa

Komisijas loceklis Jānis Ķemers

Komisijas loceklis Rihards Matuks

Komisijas loceklis Renārs Raudiņš

Komisijas locekle Inese Skalbe

Komisijas locekle Svetlana Grigorjeva

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners