Tips
Lēmumi
Mēnesis
Marts

LĒMUMS Nr. 39

 

Rīgā, 2024. gada 28. martā

Par ārvalstīs pēc vēlētāju priekšlikumiem izveidoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu

 

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi 12 (divpadsmit) vēlētāju priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu ārvalstīs Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gada 8. jūnijā.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

iecelt vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētājus, sekretārus un locekļus:

 

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Komisijas sastāvs

 1.  

1002

Amerikas Savienotās Valstis (Čikāga)

Komisijas priekšsēdētāja Laura Ludika

Komisijas sekretāre Laima Magone

Komisijas locekle Linda Cukura

 1.  

1006

Amerikas Savienotās Valstis (Losandželosa)

Komisijas priekšsēdētājs Dāvis Reins

Komisijas sekretāre Guna Jostsone

Komisijas locekle Benita Elīza Trapse

 1.  

1009

Amerikas Savienotās Valstis

(Ņujorka)

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Pīters Zālīte

Komisijas sekretāre Linda Zālīte

Komisijas locekle Kristīna Putene

 1.  

1034

Apvienotā Karaliste (Bredforda)

Komisijas priekšsēdētājs Māris Valdis Pūlis

Komisijas sekretāre Anda Krolle

Komisijas locekle Vineta Zālīte

Komisijas loceklis Māris Sējāns

Komisijas locekle Anda Doniņa

 1.  

1053

Apvienotā Karaliste

(Svonzi)

Komisijas priekšsēdētāja Ella Oša

Komisijas sekretāre Gita Kalniņa

Komisijas loceklis Roberts Andris Bankovskis

 1.  

1013

Austrālijas Valstu Savienība (Adelaide)

Komisijas priekšsēdētāja Ilze Ērika Radziņa

Komisijas sekretāre Ilze Lībeka

Komisijas loceklis Rūdis Arvids Dancis

 1.  

1028

Kanāda

(Toronto)

Komisijas priekšsēdētājs Arnis Osvalds Markitants

Komisijas sekretāre Ilze Maksiņa

Komisijas locekle Astrīde Brigitte Sīle

 1.  

1060

Norvēģijas Karaliste (Bergena)

Komisijas priekšsēdētāja Anda Kupča

Komisijas sekretāre Rasa Jukone

Komisijas loceklis Dāvids Jukonis

Komisijas loceklis Mārtiņš Mačs

Komisijas locekle Elīna Troščenko

 1.  

1048

Vācijas Federatīvā Republika (Minstere)

Komisijas priekšsēdētāja Ingūna Šķestere

Komisijas sekretāre Dina Krastiņa

Komisijas loceklis Marats Abdurahmanovs

Komisijas locekle Lelde Zvagule

Komisijas locekle Anete Lakina

 1.  

1075

Vācijas Federatīvā Republika (Frankfurte pie Mainas)

Komisijas priekšsēdētāja Mārīte Kļaviņa-Pēnsgena

Komisijas sekretāre Kristīne Markus

Komisijas locekle Ilze Siliņa

Komisijas locekle Vita Rēdliha

 1.  

1076

Vācijas Federatīvā Republika (Freiburga)

Komisijas priekšsēdētāja Dina Emeriha

Komisijas sekretāre Inese Andruse

Komisijas locekle Antra Zemture

Komisijas loceklis Āris Avens

 1.  

1093

Vācijas Federatīvā Republika

(Minhene)

Komisijas priekšsēdētāja Agnese Jirgensone

Komisijas sekretāre Endija Dzilna

Komisijas locekle Lāsma Timbere

Komisijas loceklis Jānis Caunītis

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS