Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr.39

Rīgā, 2014.gada 4.aprīlī

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

Pielikums
Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 4.aprīļa lēmumam Nr.39

Finansējuma sadalījums republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanām (euro) 

Nr.p.k.

Pašvaldība

Atlīdzība

t.sk. algas

Preces un pakalpojumi

Kopā finansējums(1 + 3)

A

B

         1

           2

           3

         4

1

Aglonas novads

8 766

7 092

871

9 637

2

Aizkraukles novads

9 146

7 400

1 177

10 323

3

Aizputes novads

14 740

11 926

1 650

16 390

4

Aknīstes novads

6 851

5 543

674

7 525

5

Alojas novads

10 733

8 684

1 066

11 799

6

Alsungas novads

2 471

1 999

349

2 820

7

Alūksnes novads

41 015

33 186

3 819

44 834

8

Amatas novads

12 582

10 180

1 169

13 751

9

Apes novads

8 766

7 092

855

9 621

10

Auces novads

12 707

10 281

1 305

14 012

11

Ādažu novads

3 068

2 482

763

3 831

12

Babītes novads

4 701

3 803

899

5 600

13

Baldones novads

2 775

2 245

556

3 331

14

Baltinavas novads

2 444

1 977

364

2 808

15

Balvu novads

26 126

21 139

2 718

28 844

16

Bauskas novads

23 290

18 844

3 221

26 511

17

Beverīnas novads

6 883

5 569

656

7 539

18

Brocēnu novads

8 945

7 237

996

9 941

19

Burtnieku novads

12 748

10 314

1 353

14 101

20

Carnikavas novads

4 508

3 647

712

5 220

21

Cesvaines novads

4 258

3 445

561

4 819

22

Cēsu novads

11 814

9 559

2 100

13 914

23

Ciblas novads

10 516

8 508

938

11 454

24

Dagdas novads

21 923

17 738

2 016

23 939

25

Daugavpils

62 444

50 525

9 125

71 569

26

Daugavpils novads

45 127

36 513

4 492

49 619

27

Dobeles novads

26 624

21 542

3 128

29 752

28

Dundagas novads

10 650

8 617

1 019

11 669

29

Durbes novads

8 699

7 038

798

9 497

30

Engures novads

9 084

7 350

1 104

10 188

31

Ērgļu novads

6 888

5 573

662

7 550

32

Garkalnes novads

4 153

3 360

371

4 524

33

Grobiņas novads

9 229

7 467

1 324

10 553

34

Gulbenes novads

34 198

27 670

3 860

38 058

35

Iecavas novads

3 027

2 449

806

3 833

36

Ikšķiles novads

7 318

5 921

1 037

8 355

37

Ilūkstes novads

14 584

11 800

1 518

16 102

38

Inčukalna novads

4 570

3 697

783

5 353

39

Jaunjelgavas novads

12 588

10 185

1 182

13 770

40

Jaunpiebalgas novads

4 222

3 416

512

4 734

41

Jaunpils novads

4 227

3 420

467

4 694

42

Jelgava

32 799

26 538

5 469

38 268

43

Jelgavas novads

32 272

26 112

3 590

35 862

44

Jēkabpils

19 416

15 710

2 687

22 103

45

Jēkabpils novads

18 031

14 589

1 491

19 522

46

Jūrmala

35 936

29 076

5 179

41 115

47

Kandavas novads

14 694

11 889

1 570

16 264

48

Kārsavas novads

12 631

10 220

1 324

13 955

49

Kocēnu novads

12 635

10 223

1 236

13 871

50

Kokneses novads

7 083

5 731

847

7 930

51

Krāslavas novads

28 071

22 713

2 965

31 036

52

Krimuldas novads

7 071

5 721

809

7 880

53

Krustpils novads

12 609

10 202

1 232

13 841

54

Kuldīgas novads

39 866

32 256

4 199

44 065

55

Ķeguma novads

7 097

5 742

831

7 928

56

Ķekavas novads

11 897

9 626

2 144

14 041

57

Lielvārdes novads

11 138

9 012

1 425

12 563

58

Liepāja

44 497

36 003

6 834

51 331

59

Limbažu novads

20 972

16 969

2 651

23 623

60

Līgatnes novads

4 327

3 501

560

4 887

61

Līvānu novads

16 822

13 611

2 001

18 823

62

Lubānas novads

2 576

2 084

457

3 033

63

Ludzas novads

26 072

21 095

2 693

28 765

64

Madonas novads

36 259

29 338

4 193

40 452

65

Mazsalacas novads

8 736

7 068

822

9 558

66

Mālpils novads

4 309

3 486

538

4 847

67

Mārupes novads

11 394

9 219

1 650

13 044

68

Mērsraga novads

2 487

2 012

318

2 805

69

Naukšēnu novads

4 185

3 386

482

4 667

70

Neretas novads

10 585

8 564

916

11 501

71

Nīcas novads

4 325

3 499

651

4 976

72

Ogres novads

35 089

28 391

4 367

39 456

73

Olaines novads

7 813

6 321

1 515

9 328

74

Ozolnieku novads

9 173

7 422

1 172

10 345

75

Pārgaujas novads

6 965

5 635

727

7 692

76

Pāvilostas novads

6 855

5 546

694

7 549

77

Pļaviņu novads

7 069

5 719

847

7 916

78

Preiļu novads

11 193

9 056

1 557

12 750

79

Priekules novads

10 738

8 688

1 111

11 849

80

Priekuļu novads

10 957

8 865

1 273

12 230

81

Raunas novads

4 322

3 497

586

4 908

82

Rēzekne

25 674

20 773

3 753

29 427

83

Rēzeknes novads

53 003

42 886

5 474

58 477

84

Riebiņu novads

12 586

10 183

1 244

13 830

85

Rīga

322 919

261 282

56 998

379 917

86

Rojas novads

8 796

7 117

852

9 648

87

Ropažu novads

4 529

3 664

747

5 276

88

Rucavas novads

4 167

3 371

503

4 670

89

Rugāju novads

4 221

3 415

534

4 755

90

Rundāles novads

8 723

7 058

760

9 483

91

Rūjienas novads

10 752

8 699

1 108

11 860

92

Salacgrīvas novads

9 188

7 434

1 225

10 413

93

Salas novads

6 926

5 604

706

7 632

94

Salaspils novads

9 826

7 950

1 706

11 532

95

Saldus novads

41 743

33 775

4 484

46 227

96

Saulkrastu novads

4 503

3 643

725

5 228

97

Sējas novads

4 204

3 401

435

4 639

98

Siguldas novads

13 556

10 968

1 853

15 409

99

Skrīveru novads

2 663

2 154

477

3 140

100

Skrundas novads

8 892

7 194

964

9 856

101

Smiltenes novads

24 220

19 597

2 490

26 710

102

Stopiņu novads

7 281

5 891

997

8 278

103

Strenču novads

10 529

8 519

875

11 404

104

Talsu novads

42 300

34 226

4 738

47 038

105

Tērvetes novads

6 898

5 581

662

7 560

106

Tukuma novads

32 899

26 619

3 924

36 823

107

Vaiņodes novads

4 220

3 414

520

4 740

108

Valkas novads

14 694

11 889

1 595

16 289

109

Valmiera

15 993

12 940

2 681

18 674

110

Varakļānu novads

6 917

5 596

742

7 659

111

Vārkavas novads

6 794

5 497

615

7 409

112

Vecpiebalgas novads

10 639

8 608

975

11 614

113

Vecumnieku novads

14 650

11 853

1 491

16 141

114

Ventspils

27 555

22 295

3 874

31 429

115

Ventspils novads

24 110

19 508

2 411

26 521

116

Viesītes novads

8 777

7 101

862

9 639

117

Viļakas novads

14 409

11 658

1 367

15 776

118

Viļānu novads

10 821

8 755

1 203

12 024

119

Zilupes novads

8 689

7 030

847

9 536

 

Kopā:

    1 999 640

        1 617 916

256 006

2 255 646

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs