Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 39

Rīgā, 2021. gada 11. jūnijā

Par politiskās partijas “KPV LV” deputāta kandidāta iesniegumu “Par pašvaldības vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Krāslavas novadā”

 1. 2021. gada 9. jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts politiskās partijas “KPV LV” deputāta kandidāta Krāslavas novada domes vēlēšanām (vārds, uzvārds) (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts atcelt vēlēšanu rezultātus Krāslavas novadā un organizēt jaunas pašvaldību vēlēšanas Krāslavas novadā.
 2. Sūdzības iesniedzējs savu prasījumu pamato ar to, ka:
  1. uzskatot, ka vēlēšanas neesot nenotikušas godīgi un neesot bijis vienlīdzības principa. Esot izmantots Dagdas un Krāslavas novada pašvaldību administratīvais resurss, lai vēlēšanas būtu labvēlīgas pie varas esošām partijām;
  2. partijas reklāmas aģitācijas materiāli esot izplatīti, iesaistot pašvaldību darbiniekus un pašvaldību autotransportu. Aģitācijas materiāli esot izvietoti pašvaldību ēkās. Esot notikusi pašvaldību darbinieku ietekmēšana;
  3. politiskās partijas “KPV LV” saraksta deputātu kandidāti un viņu ģimenes locekļi un atbalstītāji Dagdas novadā esot pamatā balsojuši Dagdas Kultūras centrā, un nobalsojošo skaits (esot 55 nobalsojošie par politiskās partijas “KPV LV” sarakstu) izraisot aizdomas par faktisko balsošanas skaita leģitimitāti. Esot pamats aizdomām, ka vēlēšanu zīmes esot samainītas.
 3. Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. jūnija sēdē iesniedzējs sūdzību uzturēja uz sūdzībā norādītajiem argumentiem. Norādīja, ka daudz esot ticis izmantots administratīvais resurss – automašīnas (pašvaldības) darba laikā, notikusi vēlētāju ietekmēšana, un vēlēšanas neesot bijušas vienlīdzīgas, pēc rezultātiem izskatoties, ka pat deputātu kandidāti nav nobalsojuši paši par sevi. Administratīvais resurss esot ticis izmantots tieši Dagdas novadā no 6. saraksta pārstāvju puses — tikušas izmantotas pašvaldības automašīnas un darbinieki, esot notikusi vēlētāju ietekmēšana, sakot, ka tiks atlaisti no darba (ja nebalsos par 6. sarakstu ), vai tikušas solītas prēmijas (ja balsos par 6.sarakstu). Iesniedzējs arī norādīja, ka rezultāts Dagdas novadā ir tāds, ka vēlētāji izvēlējās neiet uz vēlēšanām, nobalsoja tikai 24% no balsstiesīgajiem, un, ja tāda vēlētāju ietekmēšana turpināsies, vēlētāju aktivitāte turpinās samazināties.
 4. Krāslavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (vārds, uzvārds) iesniegumu neatzina, pamatojoties uz 10.06.2021. Krāslavas novada vēlēšanu komisijas (turpmāk – Komisija) paskaidrojumu. Paskaidrojumā ir norādīts, ka:
  1. Komisija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi iesniegto iesniegumu, ir saņēmusi mutiskus paskaidrojumus no sūdzībā minētā 522. vēlēšanu iecirkņa (Dagdas Kultūras centrā) komisijas priekšsēdētāja, kurš apstiprināja, ka vēlēšanu process notika saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  2. Komisija nav saņēmusi nevienu rakstisku vai mutisku iesniegumu par pārkāpumiem vēlēšanu norisē gan iepriekšējās balsošanas dienās, gan vēlēšanu dienā. Komisija ir informēta, ka 2021. gada 5. jūnijā praktiski visus vēlēšanu iecirkņus apmeklēja Valsts drošības dienesta un Valsts policijas pārstāvji, kuri pārbaudīja vēlēšanu norisi, salīdzināja vēlēšanu kastu plombas, kā arī pārliecinājās par iecirkņu komisiju darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Komisijai nav ziņu par to, ka iepriekš minētās institūcijas būtu konstatējušas pārkāpumus vēlēšanu norisē.
  3. Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likumu vēlēšanu dienā gan balsošanas norisē, gan balsu skaitīšanā bija tiesīgi būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgās domes vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu. Novērotāji bija tikai vēlēšanu iecirkņos Nr. 522, Nr. 531 un Nr. 545, taču nebija neviena pilnvarota novērotāja no iesnieguma iesniedzēja pārstāvētās politiskās partijas.
  4. Vēlēšanu iecirkņa Nr. 522 komisijas priekšsēdētājs un sekretārs vēlēšanu iecirkņa darbā piedalījās pirmo reizi, tāpēc komisija pieņem, ka darbs nebija tik raits, kā tas būtu vēlēšanu iecirkņa komisijai, kura jau ir strādājusi citās vēlēšanās, taču vēlēšanu iecirknī protokols tika noslēgts plkst. 23.17, kas pierāda, ka nekāda balsu rezultātu grozīšana nav iespējama un nenotika.
  5. Komisija bija gatava reaģēt uz katru signālu vai iesniegumu par vēlētāju ietekmēšanu vai citiem pārkāpumiem, ja tādi būtu notikuši vēlēšanu iecirkņos. Komisija uzskata, ka iesniegumā minētās baumas un pieņēmumus nevar pieņemt par īstenību, ja kompetentajās iestādēs nekavējoties ar informāciju nav vērsušies paši nelikumību iespējamie liecinieki. Komisija uzskata, ka lielākā daļa iesniegumā minēto apgalvojumu neattiecas uz vēlēšanu komisiju kompetenci. Komisija nav konstatējusi iesniegumā minētos iespējamos pārkāpumus balsošanā un balsu skaitīšanā.
  6. Iesniegumā minētais pieņēmums izskatās pēc vēlmes nepierādītus izdomājumus ar vārdu “aizdomas” uzdot par īstenību.

   Komisijas sekretāre (vārds, uzvārds) papildus norādīja, ka par jautājumiem, uz kuriem norāda iesniedzējs, esot jau zināms Valsts drošības dienestam, bet tas ir nevis par 6. sarakstu un par automašīnu izmantošanu, bet gan par citu sarakstu.
 5. Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences robežās izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Krāslavas novada vēlēšanu komisijas 10.06.2021. paskaidrojumu un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzēja iesniegumā minēto argumentu izskatīšana nav Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē, līdz ar to iesniegums pārsūtāms Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts drošības dienestam.
 6. Papildus attiecībā uz šā lēmuma 2.3. punktā minētajiem iesniedzēja argumentiem norādāms, ka vēlēšanas ir aizklātas un vēlētājiem nav pienākuma atklāt savu patieso izvēli. Tāpat ir ļoti būtiski pārkāpuma konstatēšanai un novēršanai vēlēšanās nekavējoties vērsties attiecīgajās iestādēs, informējot tās par zināmajiem faktiem.
 7. Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzējs iesniegumā attiecībā uz to, ka vēlēšanu zīmes varētu būt samainītas, ir izteicis aizdomas, kas nav pamatotas ar faktiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5. pantu, 6. panta 8. punktu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 45.1 pantu, Administratīvā procesa likuma 81. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

​​​​​​​NOLEMJ:

noraidīt politiskās partijas “KPV LV” deputāta kandidāta (vārds, uzvārds) iesniegumu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs